Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Zwet Jr.

De zwarte tijgerin, druk 4, 117 blz.
prijs f 1,60; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ┬▒ 13-16 jaar.
Inhoud: Imontai, een Indianenjongen uit Suriname, vindt een jonge tijger. Hij voedt deze op met grote moeite. Een Fransman, Patois, gevlucht uit een strafkolonie, noemt de jonge tijgerin Noirette. Hij is bijgelovig bang voor dit zwarte dier. Ook een Hernhutterzendeling komt naar het Indianendorp. Noirette loopt weg. De Zendeling en de Fransman zakken met Imontai de rivier af. Imontai zoekt naar zijn tijger. De Fransman wil naar Paramaribo om zo weg te komen uit Zuid-Amerika. De Zendeling gaat terug vanwege de slopende koortsen. Tenslotte gaat een ieder zijns weegs. Als de Zendeling te Paramaribo aankomt, ziet hij de Fransman weer gevangen. Imontai zoekt echter de Zendeling en wil met hem spreken over het Evangelie.
Conclusie: Een spannend verhaal voor de ouderen. Prachtige beschrijving van de natuur en de dierenwereld. In dat opzicht er is veel uit te leren. In de uitbeelding van de planten- en dierenwereld komt de grootheid van de Schepper uit. Ons inziens had in dit prachtige boek iets meer van het zenlingswerk naar voren moeten komen. Ook had het godsdienstig element sterker kunnen zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet Jr.

De zwarte tijgerin, druk 4, 117 blz.
De zwarte tijgerin, door C. van der Zwet Jr., is een verhaal uit het Surinaamse oerwoud. De indiaan Imontai maakt zich meester van een jonge jagoear en tracht die te temmen. Tenslotte breekt het dier los en leeft met zijn soortgenoten in de wildernis. In gespierde taal, die de volle aandacht opeist, geeft de schrijver een indringende beschrijving van de tijgermentaliteit en heft het verhaal daardoor op een hoger plan. Het is met zorg gecomponeerd. Dit leerzame, boeiende verhaal is rijkelijk geïllustreerd.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.

C. van der Zwet Jr.

De zwarte tijgerin, druk 6, 189 blz.
pocket-uitgave; prijs f 1,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Imontai, een jonge Indiaan, vindt een zwart tijgerjong. Hij brengt het groot en tracht het te dresseren; daarbij maakt hij in zijn onervarenheid enkele fatale fouten. Patois, een fransman, merkt dat op. Belangrijk is ook de ontmoeting met zendeling Schwartz. Strekking: Naast de wreedheid der natuur en het evenwicht der schepping vertelt dit moekje ons duidelijk, hoe moeilijk het is een mens te winnen voor het evangelie en zijn ziel te behouden.
Conclusie: Een bijzonder spannend boek voor de wat oudere jongens. Telkens licht er even iets op van de grootheid Gods en de nietigheid van de zondige mens. Met liefde wordt de Hernhutterszendeling getekend.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet Jr.

De zwarte tijgerin, druk 6, 189 blz.
C. van der Zwet Jr. is de schrijver van nummer 9 in de "Mei-Pockets": De zwarte tijgerin, eveneens een herdruk. Een zwarte tijgerin, lange tijd het huisdier, van een jonge Surinaamse Indiaan, breekt los en geeft gehoor aan de stem van de natuur. Hieromheen bewegen enkele personen, wier plaats in dit verhaal niet recht duidelijk is: een sympathieke hardwerkende zendeling, een deserteur, bosnegers en Indianen. Tegenover de zwakke compositie staan zeer goede natuurbeschrijvingen. Vooral de strijd tussen de dieren onderling is goed getekend, evenals het verschil tussen bosnegers en Indianen. Een geschikt boek. (f 1,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.