Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De zwarte tulp, druk 1, 104 blz.
In de serie "Oud Goud" verscheen als nummer 36, in een bewerking door P. de Zeeuw J.Gzn., De zwarte tulp van Alexandre Dumas. Dit verhaal, dat speelt in 1672, vlak na de moord op de gebroeders De Witt berust alleen qua tijdsbeeld op historische feiten ; voor de rest heeft de auteur zijn fantasie laten gaan. De Haarlemse Bond van Bloembollenkwekers heeft een hoge prijs uitgeloofd voor degene die er in slaagt een zwarte tulp te kweken. Cornelis van Baerle, om zijn vriendschap met de gebroeders De Witt tot levenslang veroordeeld, slaagt er met de hulp van de cipiersdochter Rosa in zulk een tulp te kweken. Vlak voor hij naar Haarlem zal worden gebracht, wordt de tulp echter door een jaloerse vijand gestolen. Na een reeks gesprekken met de burgemeester en zelfs met Willem III komt uit wie de prijs toebehoort, en ook dat Cornelis onschuldig is. Er wordt veel gebruik gemaakt van - de gesprekvorm in dit niet zo heel boeiend geschreven verhaal, dat als geheel niet meer is dan een matige historische roman. Weinig geslaagd achten we de passage waarin de schrijver een dief gelukkig prijst, als deze plotseling uit het leven wordt weggenomen.(f 1,75; geb. f 2,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1959-60

Open IDIL-Gids.