Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSibe van Aangium

Der zee ontrukt, druk 1, 72 blz.
Prijs f 0,95; gecartonneerd; geïll.; jongensboek. Strekking: Verhaal van de ramp die de vissersvloot van Paesens en Moddergat trof op 6-3-1883 (historisch). De éne overlevende is de hoofdpersoon, Gerben Basteleur, die de grootste verschrikkingen in de storm beleeft; komt te staan voor zijn God en mag Hem leren kennen in Christus.
Conclusie: Een heel goed boek voor de oudste jongens.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Sibe van Aangium

Der zee ontrukt, druk 2, 72 blz.
prijs 95 cent, in slappe omslag, geïll., jongens- en meisjesboek, leeftijd 12-13 jaar. Het ontroerend verhaal van de vreselijke ramp van 1883, toen bijna de gehele vissersvloot van Paessens en Moddergat verging, waarbij 83 mensen omkwamen. Daarbij de wonderlijke bewaring van Gerben. Strekking: De Heere houdt zijn bewarende hand over Gerben uitgestrekt. Gerben, die de dood in het aangezicht gezien heeft, leert de zin van het leven verstaan.
Conclusie: een spannend boek.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
Sibe van Aangium

Der zee ontrukt, druk 3, 72 blz.
prijs f 1,20; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Gerben Basteleur is een jonge visser. Hij vaart op 6 Maart 1883 op een nieuwe boot met heel de vissersvloot van z'n woonplaats uit. In een vreselijke storm komen allen om, maar hij wordt wonderlijk gered. Lichamelijk gebroken, geestelijk levend komt hij terug. Strekking: a. Gods voorzienig bestel duidelijk getekend. b. Stel uw bekering nooit uit. c. Vrede door 't bloed des kruises. Conchsie: a. Zeer boeiend verhaal, dat bovendien historisch gezien op waarheid berust. b. Leerzaam door enkele uiteenzettingen. c. Boven 10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Sibe van Aangium

Ontrukt aan de zee, druk 4, 69 blz.
Ontrukt aan de zee door Sibe van Aangium. De Friese vissers zijn aan de zee gebonden en verbonden en willen niet anders. Maar nu en dan slaat de zee toe, zoals in 1883 toen bijna honderd vissers verdronken in een vreselijke storm. Het verhaal is ingepast in de belevenissen van de enige overlevende. Het boek probeert de oude tijd te doen herleven door enigszins archaïstische taal, maar slaagt daar niet in. Ook in godsdienstig opzicht zijn de gebeurtenissen te zwaar geaccentueerd. (geb. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.