Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSibe van Aangium

De watergeus, druk 1, 240 blz.
Prijs f 2,90; geb.; geïll.; jongensboek. Strekking: Hotse Hiddes volbrengt weer daden van grote dapperheid. Hij strijdt tezamen met de andere Watergeuzen en doet de Spanjaards zoveel mogelijk afbreuk. Hij steekt echter gunstig af bij de andere Watergeuzen.
Conclusie: Gods geboden betrachten, ook in de strijd met de vijand. Voor de vrijheid van geweten en godsdienst moet gestreden. Geen nodeloos bloedvergieten, maar met onbesmette wapenen moet gestreden worden. Ook dit derde deel van de trilogie is weer spannend beschreven en ook de oudere jongens zullen het met genoegen lezen. Het geeft een goede kijk op het geuzenleven in de 16e eeuw. Verwekt liefde tot onze Vad. Gesch.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Sibe van Aangium

De watergeus, druk 2, 240 blz.
prijs gebonden f 3,25; jongensboek.
Inhoud: Derde boek van een trilogie. Hotse Hiddes strijdt met de Watergeuzen tegen de Spanjaarden. Hij berooft een klooster, de opbrengst is bestemd om de strijd tegen Spanje te bekostigen. Zijn optreden steekt gunstig af bij dat van vele andere Geuzen. Strekking: Gods geboden moeten we betrachten, ook in oorlogstijd. Geen nodeloos bloedvergieten.
Conclusie: Het leven van de Watergeuzen wordt boeiend beschreven. Jammer, dat de illustraties niet helemaal overeenstemmen met het verhaal!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Sibe van Aangium

De watergeus, druk 2, 240 blz.
Vervolgens nemen we drie delen van de Hotse Hiddes-serie voor ons, geschreven door Sibe van Aangium: Hotse Hiddes (4e druk), De vrijbuiter (2e druk) en De watergeus (2e druk). Het zijn historische verhalen uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Hotse Hiddes is een Friese vrijbuiter, die in het jaar 1567 zijn strijd tegen "monniken en papen" begint. Vooral in "De watergeus" wordt de schijn gewekt van historische betrouwbaarheid door een uitvoerig apparaat van historische aantekeningen. In feite zijn deze boeken hoogst onwelkome uitingen van venijnig antipapisme: oude fabeltjes aangaande inquisitie ("de H. Inquisitie") en Jezuïeten (reeds in 1570 in Friesland!), door geen weldenkend protestant nog geloofd, spot met Eucharistie, H. Maagd, kortom met alles wat de katholiek heilig is, wordt hier nog eens in ongelofelijk sterke avonturen ingelast en als vaderlandse geschiedenis opgediend. Voor de katholieke jeugd volkomen ongeschikt en voor iedere jeugdgroep als minderwaardig in historisch, psychologisch en pedagogisch opzicht af te wijzen. (p. dl. geb. f 3,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 91955-56

Open IDIL-Gids.