Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Schoute

De wedstrijd, druk 1, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Floor Rutten's eerzucht speelt vaak de baas. Door inzending van een tekening van zijn broer, de illustrator, wint hij de tekenwedstrijd. Maar de eerste prijs is hem te machtig. Hij belijdt zijn bedrog. Vriend Frits krijgt nu de prijs. Strekking: Onze ondeugden mogen ons niet meesleuren. 't Belijden van onze verkeerdheid geeft het geweten rust. "In de (grote) wedstrijd stuurde de Heere Jezus zijn tekening voor ons in. God kijkt niet meer naar ons kladwerk."
Conclusie: Een boekje, dat onze jongens zeker wel iets te zeggen heeft.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
J. Schoute

De wedstrijd, druk 2, 32 blz.
prijs in slappe omslag 45 cent; jongensboek.
Inhoud: De eerzucht brengt Floor in grote moeite. Er is een tekenwedstrijd van de krant. Floor is bang, dat zijn zieke vriendje Frits de eerste prijs zal winnen. Hij hoopt maar, dat Frits te ziek zal zijn om mee te doen. Hij stuurt stilletjes een prachtige tekening in van zijn broer, de tekenaar, en krijgt de eerste prijs. Dan spreekt zijn geweten. Hij bekent zijn kwaad. Frits krijgt de meccanodoos en de jongens worden goede vrienden. Strekking: Die zijn zonden belijdt en laat zal barmhartigheid verkrijgen.
Conclusie: Een geschikt verhaaltje voor jongens van 10-12 jaar. Het heeft opvoedkundige waarde en legt de nadruk op de zegen van een gerust geweten.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.