Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

De kleine brandstichter, druk 1, 92 blz.
prijs gebonden f 1,20; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kaoemhoel komt met zijn vriendje Rondja op een zendingsschool, doch daar bevalt het hem helemaal niet. Hij steekt de zendingsschool in brand en vlucht, menende naar zijn eigen kampong, doch in werkelijkheid in tegenovergestelde richting. Daar wordt hij door een hevig onweer overvallen. De bliksem slaat in een boom, waaronder hij een schuilplaats had gezocht. In zijn angst bidt hij tot Toehan Jesoes. Na gevonden te zijn wordt hij weer naar het zendingshuis gebracht, waar hij met zijn berouw de weg naar de Heiland leert vinden. Strekking: Een zendingsverhaal.
Conclusie: Een mooi verhaal, leest prettig.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De kleine brandstichter, druk 2, 92 blz.
prijs f 1,30; gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De zoon van het dorpshoofd Kaoemboel en Rondja, een andere jongen uit het dorp, komen op de zendingsschool. Kaoemboel went spoedig, maar Rondja blijft vijandig. Hij steekt de school in brand en vlucht. Hij wordt door de zendeling gevonden en dan komt hij tot berouw en inkeer. Strekking: Godsdienstig en opvoedkundig. De zielestrijd van Rondja is goed beschreven.
Conclusie: Aardig zendingsverhaal, dat de duisternis van het heidendom plaatst tegen het licht van het Christendom.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.