Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronB. Florijn

Die het licht is in de duisternis, druk 1, 69 blz.
prijs geb. f 6,90; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Een verhaal uit de strijd der Schotse Covenanters tegen koning Karel de Eerste, zo omstreeks 1640. Het cirkelt om de drie bewoners van een kasteeltje: een vader, een dochter en met name de 20-jarige zoon John. We ontmoeten hem in het leger in de strijd, in de gevangenis en in een schipbreuk. Maar de Heere redt hem in dubbele zin: lichamelijk en geestelijk.
Conclusie: Dit boekske heeft drie pré's: 1. het wil ons de worsteling der Schotse gereformeerden om het geloof naderbij brengen, al komt de historische context er mager af; 2. in het verhaal wordt een kind ingevlochten, in wie Gods genade zich wonderlijk openbaart; 3. de religie is hier geen dun vliesje, zoals zo vaak. Helaas echter is de schrijver in het tegenovergestelde uiterste vervallen. Er staan in dit boekje dingen, die te hoog voor een kind zijn. Ook worden in amper 70 blz. de kinderen niet minder dan zesmaal met de dood geconfronteerd. Op deze manier moet het toch m.i. ook niet. Vijftien maal stuitte ik op het woord "de Allerhoogste"; is de naam "Heere" niet veel rijker? Het boekje is te veel in telegramstijl geschreven.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1976

Open Boekbeoordeling.