Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. Luitingh

De koster van Sluis , druk 3, 16 blz.
Een bange koster, die wel mooi spreekt over bijbelteksten, maar allerminst zijn plicht doet, en een schreeuwend kind redden saam in hun onwetendheid de stad Sluis van een aanval der Spanjaarden. Of liever: Zij toonen, dat God de stad bewaakte. De held van dit verhaal is waarlijk geen heldenfiguur. Een scherper kritiek op zijn houding kon geen kwaad. Het boekje voldoet maar matig. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
J.C. Luitingh

De koster van Sluis , druk 4, 32 blz.
10 cent. Een kleine, maar teekenende episode uit de Vaderlandsche geschiedenis, die zeker onze kinderen met groot genoegen zullen lezen. Luitingh verhaalt, hoe de koster van de Gtoote Kerk te Sluis in Juni 1606, toen de Spanjaarden in aantocht waren, de klok te strak opwond, waardoor deze bleef stilstaan. Hij deed dat in zijn zenuwachtigheid, maar God stelde het tot een middel, waardoor de vijandelijke aanval mislukte. Het slaan van de klok zou n.l. het sein wezen voor de overrompeling. Goed verteld, eenvoudig, zonder opsmuk. Dit verhaal is een schoone bevestiging van het Psalmwoord, dat de koster 's avonds las: "Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw der Almachtigen." - Gods hand in onzen worstelstrijd met Spanje wordt duidelijk aangewezen. Dat God het goed vaak uit het verkeerde doet voorkomen, maar dat het verkeerde desniettemin verkeerd blijft is een wijze levensles. Uitnemende lectuur voor onze Zondagsscholen! Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929