Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.C. Capelle

De witoog, druk 1, 66 blz.
G.K.C.B. 6 t.d.t. Dit boekje geeft een verhaal van de arbeid van Zendeling John Paton op de Zuidzee-eilanden Tanna en Aniwa. Op het eerste eiland is het werk onvruchtbaar. Het leven van Paton loopt gedurig gevaar. Ten slotte is hij genoodzaakt Tanna te verlaten. Hij gaat nu naar Engeland terug en krijgt daar het geld voor een tweemaster, de „Dayspring". Hiermee trekt hij nu naar Aniwa. Daar gaat het eerst ook niet vlot, maar toch ondervindt hij daar niet zoveel vijandschap als op Tanna. Het graven van een put, waardoor de bewoners goed welwater bekomen is mee oorzaak, dat hij het opperhoofd Nameiki voor het Evangelie wint, en dan volgen spoedig meer. Het werk van John Paton is voor de Zuidzee-bewoners tot rijke zegen geworden. Goed gedrukt, redelijk geïllustreerd. Stellig is dit een zendingsboek en op elke bladzij wordt op het evangelie gezinspeeld. Het is ook onderhoudend en vanwege het volstrekt vreemde milieu interessant. Maar merkwaardig en betreurenswaardig is, dat het eigenlijke evangelie bedekt blijft. De heerlijkheid van de verzoening door het bloed van Christus had krachtig moeten uitstralen. Het is onbegrijpelijk, dat dit allervoornaamste ontbreekt. Natuurlijk is dit boek bruikbaar, maar onze aanbeveling wordt doopr dit manco stellig ongunstig beïnvloed, al onthouden we die aan dit zendingsverhaal niet.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

M.C. Capelle

De witoog, druk 1, 66 blz.
Prijs f 0,85; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Zendeling Paton werkt op de Nieuwe Hebriden. Moet vluchten. Na 7 jaar keert hij terug op een eiland in de buurt. Heeft dan succes. Vooral na het graven van een put. Tenslotte dringt ook op het eerste arbeidsveld het evangelie door. Moeiten en tegenslagen van een zendeling worden beschreven.
Conclusie: Een aardig boek. Wel leerzaam, maar de geestelijke strekking is maar zwak.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De witoog, druk 2, 66 blz.
prijs 95 ct; gecartonneerd; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 10-14 jaar en hoger.
Inhoud: Zendeling John Paton op Tanna en Aniwa, eilandengroep Nieuwe Hebriden. De Tannaezen vooral zijn zeer vijandig. Paton kent geen vrees. De Heere waakt. Toch moet Paton Tanna verlaten. Na 7 jaar doorgebracht in Australië en Europa per zendingsboot naar de Hebriden terug en vestigt zich op Aniwa. Zijn huis een kindertehuis. Hij graaft een waterput. 't Opperhoofd wordt christen. Strekking: Evenals Wraak in Batakland een mooi zendingsverhaal over de arbeid van pionier Paton, man des geloofs, trouw en dapper. "Ik zend u als schapen temidden der wolven."
Conclusie: Laat ons vooral zulke boeken geven aan de oudere kinderen. Al zijn er geen guitenstreken, er is iets diepers en hogers in. Evenals Wraak in Batakland duidelijke druk en prettig leesbaar. De geestelijke strekking is wat zwak, maar toch:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De witoog, druk 3, 66 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: De Witoog is de Schotse zendeling Paton, die op het eiland Tanna in de Stille Zuidzee arbeidt. Zo groot is de tegenstand van de duisternis tegen het licht, dat hij moet vertrekken. Maar na enkele jaren keer hij terug op een ander eilandje van de Nieuwe Hebriden. Hier wordt zijn werk rijk gezegend; langs ongedachte wegen overwint de Heere Jezus. Strekking: Dit zendingsverhaal schildert de taaie tegenstand van het heidendom tegen het Evangelie en de grote opofferingen van hen, die daar arbeiden. Maar het laat ook zien hoe de H. Geest krachtiger is dan de toverpriesters van de wilde, bloeddorstige stammen.
Conclusie: Literaire kwaliteiten bezit dit verhaal weinig; op eenvoudige, voor kinderen van 8-12 jaar bevattelijke wijze wordt de levensloop van zendeling Paton verteld, waarin strijd en zegepraal der zending heel duidelijk uitkomen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De witoog, druk 4, 61 blz.
prijs f 1,10; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Zendeling Paton op het eiland Tama in de Stille Zuidzee. Moet vluchten na veel tegenwerking. Daarna naar naburig eiland Aniwa (eiland van de Nieuwe Hebriden, evenals Tama). Hier meer zegen, opperhoofd Nameiki voor God gewonnen. Anderen volgen. Vanuit Aniwa later Tama bearbeid door de bekeerde Litsi Soré en zijn zoon Frank. Strekking: Vertrouwen op God wordt niet beschaamd. 2 x gebruik van Heer.
Conclusie: Goed zendingsverhaal. Strijd en zegen, nederlaag en overwinning op het zendingsterrein.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
M.C. Capelle

De witoog, druk 5, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Zendeling Paton, "de Witoog" genoemd, werd van Tanna, een klein eiland in de Stille Zuidzee, verdreven door de sterke weerstand van het heidendom. Zijn moeizame, levensgevaarlijke arbeid scheen op niets uitgelopen te zijn. Daarna ging hij arbeiden op Aniwa, een eiland niet ver van Tanna, waar hij, weer na moeizame arbeid, evenwel vrucht op zijn arbeid mocht zien. Z'n wens nog eens opnieuw het Evangelie op Tanna te mogen verkondigen, wordt niet vervuld. Maar wel worden later vanuit Aniwa de Tannezen gekerstend door de zendingsarbeid van zijn zoon Frank.
Conclusie: Een boeiend, instructief zendingsverhaal voor onze jeugd. Uiteindelijk overwint het licht van het Evangelie de bange duisternis van het heidendom.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.