Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHenk van Mussendorp

De wonderdokters van Amersfoort, druk 1, 81 blz.
Prijs f 1,10; gebonden; geïll.; jongensboek; leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Een rondreizend wonderdokter ontfermt zich over een jongen van 12 jaar, die alle familie verloor door de Spanjaarden. Als de "dokter" oud wordt, gaat Frans alleen "de boer op" om op markten en boerderijen zijn kruiden en dranken te verkopen. Hij komt zo in kennis met een "potsenmaker", die een spion van Prins Maurits blijkt te zijn. Zelf mank, kan hij niet als soldaat dienst nemen, maar gaat nu ook als spion het vaderland dienen. Eens, in Steenwijk, wordt hij gepakt, maar gered door een Spanjaard, die hij vroeger van de dood redde.
Conclusie: Een mooi stuk Vad. Gesch. (1591 enz.) wordt hier interessant verweven met de avonturen der wonderdokters. Fruins "Tien jaren" smakelijk opgedist voor onze jongens! Dit smaakt naar meer. Gods leiding in 't leven van mensen en volken, chr. naastenliefde en zelfopoffering worden ons geschilderd. Gezonde spanning in 't verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen, óók voor schoolbibliotheken.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Henk van Mussendorp

De wonderdokters van Amersfoort, druk 1, 81 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Over de veelkleurige bandtekening verschillen de opinies; één onzer beoordelaars vindt die schitterend geslaagd; een ander echter acht die te bont. Kwestie van smaak. De jongens zullen 't mooi vinden. Het verhaal biedt een stuk historie, waar doorheen gevlochten de belevenissen van twee wonderdokters. De jongste treedt (in het geheim) op als spion van Prins Maurits en doet veel goed werk. Hij behoudt een dodelijk gewonde Spanjaard in het leven, die op zijn beurt later hem weer uit de handen van zijn vijanden redt. Een „Besluit" wordt toegevoegd, dat de conceptie van het geheel op jammerlijke manier breekt. De auteur had veel beter gedaan, deze gegevens in het verhaal zelf te verwerken. Hij bezit daartoe de capaciteiten. De strekking is evangeliserend; het biddend vertrouwen van de jonge wonderdokter doet zeer aangenaam aan. Praktisch Christendom. Sommige verwikkelingen zijn misschien fantastisch, maar de tijden waren zeer rumoerig en gespannen. We bevelen dit mooie boek aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Henk van Mussendorp

De wonderdokters van Amersfoort, druk 1, 81 blz.
Ook de jongens worden niet vergeten. Zo is er een boek van Henk van Mussendorp: De wonderdokters van Amersfoort. Het verhaal speelt zich af in de 80-jarige oorlog, toen Prins Maurits stadhouder was. De wonderdokter van Amersfoort heeft indertijd een twaalfjarige jongen, Frans, tot zich genomen en hem opgeleid tot zijn helper en opvolger. De familie van Frans is door de Spanjaarden vermoord. Op een van zijn tochten redt Frans hetleven van een Spaanse soldaat. Later ontmoet hij een potsenmaker, die achteraf een spion blijkt te zijn voor prins; Maurits. Ook Frans biedt zich daarvoor aan en verschaft prins Maurits belangrijke inlichtingen. Hij valt in hadden van de Spanjaarden, maar wordt bevrijd door de soldaat. Ons enthousiasme wordt lelijk getemperd door een der laatste zinnen van het boek: "z'n zoonen,z'n kleinzoon zijn weg: meegenomen door de Spanjaarden. De kettervervolging kan beginnen." Men moest toch eindelijk eens ophouden, dergelijke historische onjuistheden en haatzaaiende grofheden te lanceren. Goedkoop effectbejag heeft de goede zaak nog nooit gediend. We kunnen dit boek geen aanbeveling meegeven.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.

Henk van Mussendorp

De wonderdokters van Amersfoort, druk 2, 90 blz.
prijs f 1,20; gecartonneerd; jongens- en meisjesboek, 10-14 jaar.
Inhoud: De jonge Frans, die in de tijd van de Spaanse bezetting op droevige wijze zijn ouders verloren is, wordt op wonderlijke wijze door de oude rondreizende wonderdokter liefderijk opgenomen. Later gaat hij zelf als wonderdokter op reis en spionneert voor Prins Maurits en zijn bevrijdend leger. Hij beleeft veel spannende avonturen, waarin de Heere hem kennelijk spaart. Strekking: De Heere bewaart die op Hem vertrouwt en leert ook het moeilijke gebod om de vijanden lief te hebben.
Conclusie: Een echt christelijk jongensboek vol spanning en leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Henk van Mussendorp

De wonderdokters van Amersfoort, druk 3, 78 blz.
De wonderdokters van Amersfoort door Henk van Mussendorp. De wonderdokter redt een kleine jongen uit de handen van de opstandige Spanjaarden en neemt hem aan als hulp bij zijn werk. Later treedt de jongen als spion in dienst bij Prins Maurits. Aardig boekje over de 80-jarige oorlog, wel wat eenzijdig belicht en overdreven vroom. (geb. f 1,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.