Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHeleen

Domkopje, druk 1, 91 blz.
Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. G. K. C. 0. 4 z. p., 10 t. d. t. 50 cent. Trudie van der Kolven is een meisje met een zacht, innemend, hulpvaardig karakter. Ze heeft groote moeilijkheden, omdat ze wel gaarne wil, maar niet kan leeren. Ze komt dan ook thuis met een rapport, waarop is genoteerd: "Voorwaardelijk over." Vrijwel elken dag in haar vacantie moet ze nu een paar uur werken, en dat bederft deze vacantie geheel. Ze laat zich bovendien door haar gevoel van minderwaardigheid zeer terneerdrukken, waardoor haar studielust en studievaardigheid nog verminderen. Vader, die op zee vaart en af en toe eens thuis komt, zal door het rapport ook teleurgesteld zijn. Grootvader en Moeder, en vooral de nieuwe Juffrouw van de Zondagsschool probeeren echter, haar van het minderwaardigheidsgevoel af te helpen, en zetten haar tot een beetje meer inspanning aan, en het Kerstrapport geeft dan ook heel andere cijfers te zien. Er doorheen gevlochten zijn wat vacantie-uitstapjes, een teekenwedstrijd, en het geval met Arie Bult, waaruit blijkt, dat Trudie wel "dom" is, maar op ander dan studiegebied, van God heel andere talenten ontvangen heeft. 't Slot is een Kerstfeestviering op de Zondagsschool. Gelet op de qualiteiten van deze vertelling, behoeft het geen verwondering te baren, dat de N. Z. V. dit boekje bekroonde. Zij deed dit stellig, omdat Heleen zoo mooi teekenen kan. En ze teekent geen poppetjes, maar echte jonge meisjes. Uit Godsdienstig oogpunt is het echter zwak. Hier is een Christelijke sfeer. Maar voor evangeliseerende doeleinden is 't niet geschikt. Jammer! Het Kerstfeest bood 'n ongezochte gelegenheid om het erangelie, de boodschap van zonde en genade, duidelijk voor te stellen. Die boodschap ontbreekt niet geheel, blz. 88, 89; maar ze had duidelijker moeten zijn voorgesteld. Blz. 88 onderaan geeft een beetje fantasie over de herders van Bethlehem. met hun hond. We betreuren het, dat we dit boekje slechts onder bovenvermeld voorbehoud kunnen. aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Heleen

Domkopje, druk 1, 91 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Trudie van Kolven kan niet best leeren. Dat is verdrietig. Ze wil wel, maar ze kan niet. Doordat ze dom is, voelt ze zich minderwaardig tegenover haar vriendinnetjes, vooral tegenover Ans, die uit de stad komt en die zoo "bij" is. Toch is zij, Ans, een kind zonder gevoel, terwijl Trudie juist een liefhebbend hartje heeft. Wanneer anderen de les kenden, bleef zij steken en dan klonk het steeds in haar binnenste: "jij kunt toch niets". In de nieuwe juffrouw van de Zondagsschool vindt zij steun. Die weet op de juiste manier met haar om te gaan. En dan ziet Trudie, dat zij ook talenten heeft. Hoewel zij voorwaardelijk is overgegaan, mag zij toch blijven, daar juffrouw v. d. Zande haar flink heeft bijgewerkt. Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen hebben wij dit mooie meisjesboek gelezen. De karakters der meisjes zijn juist geteekend. Al was zij "Domkopje" genoemd, Trudie is een meisje, dat zelfs meer dan één talent bezat. Zij leert dan ook tevreden te zijn met de talenten, die God haar geschonken heeft. Ze begeert niet meer om knap te zijn of te worden, maar haar talenten op de juiste wijze te gebruiken. Het boek heeft opvoedkundige waarde en de waarde van het gebed komt goed tot zijn recht. De Kerstboom liever niet in onze kringen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Heleen

Domkopje, druk 1, 91 blz.
Bekroond door de N.Z.V. Trudie is een dorpskind, dat vreeselijk gebukt gaat onder het feit, dat zij moeilijk kan leeren. Heel ongelukkig gevoelt zij zich, als haar vriendin in de vacantie een heel bij-de-hand nichtje te logeeren heeft. Een nieuwe periode in haar leven begint als de nieuwe Zondagsschoolonderwijzeres haar van haar minderwaardigheidsgevoel weet af te helpen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1938
Heleen

Domkopje, druk 2, 109 blz.
Bekroond door de Nederl. Zondagsschoolvereeniging. G.K.C.O. (cart. band). 4 z.p., 10 t.d.t. Trudie van der Kolven is een meisje met een zacht, innemend, hulpvaardig karakter. Ze heeft groote moeilijkheden, omdat ze wel gaarne wil, maar niet kan leeren. Ze komt dan ook thuis met een rapport, waarop is genoteerd: „Voorwaardelijk over." Vrijwel elken dag in haar vacantie moet ze nu een paar uur werken, en dat bederft deze vacantie geheel. Ze laat zich bovendien door haar gevoel van minderwaardigheid zeer terneerdrukken, waardoor haar studielust en studievaardigheid nog verminderen. Vader, die op zee vaart en af en toe eens thuis komt, zal door het rapport ook teleurgesteld zijn. Grootvader en moeder, en vooral de nieuwe juffrouw van de Zondagsschool probeeren echter, haar van het minderwaardigheidsgevoel af te helpen, en zetten haar tot een beetje meer inspanning aan, en het Kerstrapport geeft dan ook heel andere cijfers te zien. Er doorheen gevlochten zijn wat vacantie-uitstapjes, een teeken-wedstrijd, en het geval met Arie Bult, waaruit blijkt, dat Trudie wel „dom" is, maar op ander dan studiegebied van God heel andere talenten ontvangen heeft. 't Slot is een Kerstfeestviering op de Zondagsschool. Gelet op de qualiteiten van deze vertelling, behoeft het geen verwondering te baren, dat de N. Z. V. dit boekje bekroonde. Zij deed dit stellig, omdat Heleen zoo mooi teekenen kan. En ze teekent geen poppetjes, maar echte jonge meisjes. Hier is een Christelijke sfeer. Het Evangelie ontbreekt niet; op kinderlijke wijze wordt het uiteengezet. Al zouden wij ons hier en daar eenigs-zins anders uitdrukken, we meenen, dat de evangeliseerende gedachte in dezen herdruk tot haar recht komt. Daarom bevelen we dit boek aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Heleen

Domkopje, druk 2, 109 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Trudie van Kolven kan niet best leeren. Dat is verdrietig. Ze wil wel, maar ze kan niet. Doordat ze dom is, voelt ze zich minderwaardig tegenover haar vriendinnetjes, vooral tegenover Ans, die uit de stad komt en die zoo "bij" is. Toch is zij, Ans, een kind zonder gevoel, terwijl Trudie juist een liefhebbend hartje heeft. Wanneer anderen de les kenden, bleef zij steken en dan klonk het steeds in haar binnenste: "jij kunt toch niets." In de nieuwe juffrouw van de Zondagsschool vindt zij steun. Die weet op de juiste manier met haar om te gaan. En dan ziet Trudie, dat zij ook talenten heeft. Hoewel zij voorwaardelijk is overgegaan, mag zij toch blijven, daar juffrouw v. d. Zande haar flink heeft bijgewerkt. Algemeene op- of aanmerkingen: Met zeer veel genoegen hebben we dit mooie meisjesboek gelezen. De karakters der meisjes zijn juist geteekend. Al was zij "Domkopje" genoemd, Trudie is een meisje, dat zelfs meer dan één talent bezat. Zij leert dan ook tevreden te zijn met de talenten, die God haar geschonken heeft. Ze begeert niet meer om knap te zijn of te worden, maar haar talenten op de juiste wijze te gebruiken. Het boek heeft opvoedkundige waarde en de waarde van het gebed komt goed tot zijn recht. De Kerstboom liever niet in onze kringen. Deze tweede druk heeft een mooier band. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Heleen

Domkopje, druk 3, 108 blz.
prijs f 1.-; gebonden; geïll.; meisjesboek, leeftijd 11-13 jaar; Catalogusno. 34. Strekking: Truda van Kolven kan niet best leeren. Daarom heeft zij een minderwaardigheidsgevoel over zich. Vooral tegenover een meisje uit de stad, Ans. In de nieuwe juffrouw van de Z.S. vindt zij steun. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Met veel genoegen hebben wij dit boekje gelezen. Het is een echt meisjesboek. De karakters der meisjes zijn juist geteekend. Het boekje heeft opvoedkundige waarde. De waarde van het gebed komt tot zijn recht.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.