Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Door een onzichtbare hand geleid, druk 2, 77 blz.
"Door een onzichtbare hand geleid", door W. Riem Vis, is een boeiend verhaal vaneen bedorven eenig kind, dat door Zigeuners ontvoerd wordt en na vele jaren en velerlei wederwaardigheden zijne ouders terugvindt, 't Is goed verteld en geïllustreerd.Boekbeoordeling in Het Kind, 20-11-1909

Open Boekbeoordeling.