Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJenny Slegers-Kwakkel

De vogeltjes van Hummeloord, druk 1, 46 blz.
prijs 90 cent gecart.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 6-7 jaar.
Inhoud: Het gezellig verblijf van Jan Willem en z'n vriendje Fred in de derde klas van de kleuterschool, Hummeloord geheten. Ze hebben een bijzonder aardige juf. Een leidster, die leuk met haar "jonge vogeltjes" omgaat. Het dorp is ook een aantrekkelijke kindervriend rijk. Een "dikke slager", die voor een verrassing zorgt voor 't jonge volkje. Strekking: Doordat Fred godsdienstige gebruiken bij zijn zeer moderne ouders tracht op te wekken, zit er een evangeliserende strekking in dit kleuterverhaal. Gebruik kerstboom.
Conclusie: Voor het jonge lezersvolkje kan dit boekske aanbevolen worden. Jammer, dat voor deze groep de woorden niet in lettergrepen gesplitst zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

De vogeltjes van Hummeloord, druk 2, 46 blz.
prijs f 1,15 gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hummeloord is de naam van de kleuterschool, waar Jan Willem en later ook Fred op gaan. Ze hebben het met hun juf goed getroffen. maar ook met de dikke slager. Deze laatste zorgt voor een verrassing. Strekking: Een evangeliserende strekking wil de schrijfster in dit verhaal brengen door ons Freddy thuis, d.w.z. bij moeder te tekenen. Hij bidt, moeder bidt mee, (Wat pover!) Gebruik van de kerstboom.
Conclusie: 't Is een aantrekkelijk boekje. 't Leest prettig en voorgelezen luistert het kind graag.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

De vogeltjes van Hummeloord, druk 3, 48 blz.
prijs f 1,35 gebonden; jongensboek, leeftijd tot 10 jaar.
Inhoud: Via de christelijke kleuterschool leert Freddie bidden en leert dit weer thuis aan moeder. Samen met zijn vriend Jan Willem leven ze hun kleuterleven op school, waar met elkaar wordt gespaard voor een kooi met een parkiet. De dikke slager hoort er van en geeft anoniem een kooi met parkiet. De opgespaarde centen bezorgen nu de eenzame eenling in de kooi een tweede parkiet. Gebruik van kerstboom.
Conclusie: Hier en daar wat zoetelijk-fantasierijk. "Een lachend Christuskind, als de herders op bezoek zijn". Dat is jammer, want het boekje is overigens knap geschreven en boeit sterk. Laat men zich toch houden aan de bijbelse gegevens, dat geeft warmer aanbeveling van de boekjes en hoeft heus geen schade te doen aan de inhoud. Jammer!
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1967

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

De vogeltjes van Hummeloord, druk 4, 48 blz.
prijs gebonden f 1,70; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 jaar.
Inhoud: Fred leert op de chr. kleuterschool bidden. De kleuters sparen voor een kooi met parkiet voor de nieuwe kleuterschool. De slager, een kindervriend, geeft dit ten geschenke. De kinderen kopen dan een tweede parkiet. Ook vieren ze kerstfeest.
Conclusie: Jammer van dit niet onaardige boekje: het wordt ontsierd door enkele vreemde dingen. Zo b.v. aan Jan Willem onnodig meegeven van de huissleutel (blz. 18). Godsdienstig beslist niet goed te keuren. Behalve dat de kerstboom een grote rol speelt bij de kerstfeestviering, is vooral de kerstvertelling erg oppervlakkig.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
Jenny Slegers-Kwakkel

De vogeltjes van Hummeloord, druk 5, 48 blz.
prijs gebonden f 2,35; leeftijd 5-7 jaar, jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Jan Willem zit in de derde klas van de nieuwe kleuterschool. Een nieuwe kleuter Freddy wordt z'n vriend. Freddy heeft nooit van God gehoord en staat verbaasd bij bidden, zingen en bijbelse verhalen. Hij vertelt alles over aan moeder en leert haar óók bidden. De klas spaart voor een kooi met parkieten - 't was een teleurstelling toen de slager stilletjes een kooi met een parkiet bij juf bracht. Dan gaan ze verder sparen voor een tweede parkiet en een aquarium.
Conclusie: Echt kinderlijk verteld met goede chr. sfeer en pedagogische lessen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.