Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPeter Spoor

De zuster en haar Chinees (II) , druk 3, 119 blz.
Twee spannende boekjes, die de jongelezers een idee kunnen bijbrengen van wat er zich in het tegenwoordige China afspeelt vindt men in De zuster en haar Chinees, waarvan het eerste tot ondertitel heeft De zwerver en het tweede Het werk van een koeli. Zij kwamen in 3e druk uit in de serie "Kruisboeken" en werden geschreven door Peter Spoor. Een goede indruk krijgt men van de moeilijkheden die de huidige missie in China ondervindt. Het minder zuivere Nederlands dat men hier en daar aantreft, alsmede enige storende druk- of spelfouten moesten niet voorkomen in als klasseleesboek bestemde werkjes. Overigens aanbevolen. (resp. f 1,90; f 1,60)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.