Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Hoogeveen

De vrolijke trekkers, druk 1, 43 blz.
prijs 40 cent; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-10 j.
Inhoud: Kees en Greetje spelen veel samen. Eens schrikt Kees voor een wild zwijn. Kees' vader is jachtopziener en neemt hem mee op een speurtocht naar het zwijn. Later gaan de kinderen per autoped "trekken": ze gaan te ver het bos in, het wilde zwijn draaft op hen toe en ze vluchten op een brandtoren. Daar bidden ze echt kinderlijk. De vaders sporen ze op, 't zwijn wordt gedood en de kinderen naar huis gebracht, waar gebeden wordt om vergeving en gedankt voor de uitredding.
Conclusie: Een spannend, goed boekje voor de Z.S.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
H. Hoogeveen

De vrolijke trekkers, druk 1, 43 blz.
H. Hoogeveen schreef De vrolijke trekkers, waarin Kees en Greetje een trektocht met de autoped maken. Ongehoorzaam, gaan ze verder dan ze van moeder mogen. Daardoor raken ze in moeilijkheden. De moraal van dit leuk en kinderlijk geschreven verhaal is een beetje gewrongen: als de pukken in het nauw zitten, brengt het gebed tot de Here Jezus zielevrede.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1951

Open IDIL-Gids.

H. Hoogeveen

De vrolijke trekkers, druk 3, 40 blz.
prijs in slappe omslag 55 cent; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Kees en Greetje trekken er per autoped op uit. Gaan verder dan ze van moeder mogen. In het bos een dreigend gevaar van een wild zwijn. Ze vluchten op een brandtoren. In deze omstandigheden bidden ze om uitkomst. Ze worden door beide vaders gevonden, die hen uit de benarde toestand redden. Strekking: Kinderen, die zich niet houden aan moeders waarschuwing, komen vaak in moeilijkheden. Het geweten spreekt hier nog en drijft uit tot het kinderlijk gebed.
Conclusie: Goed bruikbaar voor onze Z.S.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.