Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.G. Barth

De kleine negerknaap, druk 2, 53 blz.
De kleine Negerknaap is een ontvoerd kind, dat bij een kermistroep terechtkomt, doch na veel lijden in de ouderlijke woning terugkeert en voor de familie tot een rijken zegen wordt. Het boekje toont aan, hoe het zaad van Gods Woord in een kinderhart uitgestrooid, later vruchten draagt. Taal en stijl zijn vrij goed verzorgd, ofschoon het boekje zijn uitheemsche afkomst hier en daar verraadt. We noteerden op pag. 7 de drukfout: den kleinne negerknaap. We begrijpen niet, waarom de corrector van den heer Bredée steevast (in tal van boekjes!) de spelling: "verschriklijk, huislijk, vreeslijk, vriendlijk, ja zelfs toepaslijk" doordrijft. De geest, die den lezer uit dit boekje tegenwaait, is positief Christelijk. We bevelen het dan ook gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1916

Open Jachin-boekbeoordelingen.