Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Smelik

De waagmeester van Delft, druk 1, 223 blz.
En dan willen we hier graag eens iets 1373 zeggen over De waagmeester van Delft, door J. Smelik. Schrijver vertelt hoe vreselijk de goede aanhangers van de "Nije lere" wel hebben moeten strijden tegen en lijden van het domme papendom en de Inquisitie met de vetverzadigde en wijndrinkende paters en pastoors. Het is maar goed, dat die fijne Lumey in Delft de zaak eens in orde brengt en dat de Gereformeerden in vrijheid en blijheid het werk van de Geest kunnen volgen. Zulke boeken zullen al heel weinig er toe bijdragen elkander te leren verstaan en begrijpen. Integendeel! In dit boek is elke bladzij "een lepel onverdraagzaamheid".

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1952-53

Open IDIL-Gids.