Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAlan Burgers

De kleine vrouw, druk 1, 302 blz.
prijs f 7,50, in slappe omslag; niet geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 14 jaar en ouder.
Inhoud: Dit boek is uit 't Engels vertaald en bevat de geschiedenis van Gladys Aylward. Dit weesje dat dienstbode was, gevoelde een sterke roeping het Evangelie te verkondigen. Ze heeft dat gedaan en is na veel moeilijkheden in China terecht gekomen. Daar heeft ze met nog een bejaarde christin bij elke gelegenheid getuigd voor Christus. Begonnen met een herberg als nachtverblijf kreeg ze daar de gelegenheid het Woord te brengen. Door aanvallen van de Jappen heeft ze veel offers gebracht en veel geleden toen ze met ± 100 kinderen vluchtte.
Conclusie: Een heel mooi verhaal; dit boek zal graag gelezen worden, maar is voor kinderen niet geschikt. Misschien boven de 14 jaar kan 't gelezen worden. Wel zouden we dt boekje aan willen bevelen aan leiders en leidsters van de zondagsscholen die dikwijls met de Kerst ook een aandenken ontvangen dit boek te geven. Voor deze zal het vooral voor jongeren heel leerzaam zijn en hen tonen wat een christin, ook al werkt ze alleen, voor de zaak van Christus kan doen.
Eindoordeel: Aanbevolen als goede lectuur voor leiders en leidsters van de zondagsschool, doch niet voor de leerlingen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
Alan Burgers

De kleine vrouw, druk 1, 302 blz.
prijs f 7,50, in slappe omslag; niet geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 14 jaar en ouder.
Inhoud: Dit boek is uit 't Engels vertaald en bevat de geschiedenis van Gladys Aylward. Dit weesje dat dienstbode was, gevoelde een sterke roeping het Evangelie te verkondigen. Zij heeft dat gedaan en is na veel moeilijkheden in China terecht gekomen. Daar heeft ze met nog een bejaarde christin bij elke gelegenheid getuigd voor Christus. Begonnen met een herberg als nachtverblijf kreeg ze daar gelegenheid het Woord te brengen. Door aanvallen van de Jappen heeft ze veel offers gebracht en veel geleden toen ze met ± 100 kinderen vluchtte.
Conclusie: Een heel mooi verhaal; dit boek zal graag gelezen worden, maar is voor kinderen niet geschikt. Misschien boven de 14 jaar kan 't gelezen worden. Wel zouden we dit boekje aan willen bevelen aan leiders en leidsters van de zondagsscholen, die dikwijls met Kerst ook een aandenken ontvangen dit boek te geven. Voor deze zal het vooral voor jongeren heel leerzaam zijn en hen tonen wat een christin, ook al werkt ze alleen, voor de zaak van Christus kan doen.
Eindoordeel: Aanbevolen als goede lectuur voor leiders en leidsters van de zondagsschool, doch niet voor de leerlingen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1972

Open Boekbeoordeling.