Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTom Marin

De zwarte ram en de witte maraboe, druk 1, 77 blz.
Nog een titel met uitheems karakter is De zwarte ram en de witte maraboe door Tom Marin. In dit rimboe-verhaal dreigt er oorlog tussen de Bakoema-negers, die de zwarte Ram vereren, en de Wahoemoe die de witte Maraboe als een heilbrenger beschouwen. Een blanke arts verzoent de partijen. Menselijke, positieve lectuur voor jongens van 10 á 11 jaar, waarin men wel enige aanduiding mist van het huidige Afrika-in-wording.(geb. f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.

Tom Marin

De zwarte ram en de witte maraboe, druk 1, 77 blz.
14 t.d.t., G.K.C.B. De Zwarte Ram en de Witte Maraboe zijn twee negerstammen, die moeilijk vrede kunnen houden. Dichtbij is een zendingspost, waar de "witte man" de zieken behandelt en predikt, dat God regeert. Djoepi, een vriend van de wapensmid gaat met een zwerende schouder naar de zendeling. Deze helpt hem. Als er oorlog dreigt gaat Djoepi er weer heen. Hij komt bijna te laat, maar God redt op een wonderlijke manier. Dit is een goed geschreven zendingsverhaal. De strekking is, dat God regeert en dat Hij vrede wil onder de mensen. Over een Heiland en Zaligmaker wordt vreemd genoeg, met geen enkel woord gerept. Dit is een zonderling Evangelie of liever het is helemaal geen Evangelie. Dat is heel jammer, want het boekje laat zich prettig lezen en het verhaal treft aardig de sfeer van dit primitieve heidense leven. Waarom het Evangelie hier opzettelijk moest worden verduisterd, is moeilijk te begrijpen. Maar een prediking, die Christus verzwijgt, is niet aanvaardbaar. Het spijt ons zeer, maar wij kunnen dit overigens mooie boekje niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963