Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSietsche Gerkema

De man op het marktplein, druk 1, 56 blz.
Geillustreerd. Voor de leeftijd van 8-12 jaar. Prijs f 8,90.
Inhoud: Tycho gaat met zijn vader op een ezel wat gerst verkopen in Lystra. Door de armoede gedwongen neemt hij daar een baantje als knechtje in een herberg. Daar komt hij in aanraking met een verlamde, Gonja genaamd, met wie hij vriendschap sluit. Samen luisteren ze naar de boodschap van voor hen twee onbekende predikers. Paulus en Barnabas. Het volk komt in beroering, als Paulus Gonja geneest van zijn verlamdheid. De inwoners van de stad willen Paulus en Barnabas als goden vereren. Toch komt ook hier de vijandschap openbaar. Tycho en Gonja volgen de apostelen naar Derbe.
Conclusie: De geschiedenis uit Handelingen 14 wordt in dit boekje verteld voor kinderen alsof ze het zelf hebben meebeleefd in Lystra, maar ook van de rijkdom van het Evangelie. Vooral voor kinderen, die weinig met het Evangelie in aanraking komen, kan dit boekje goede diensten bewijzen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.