Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Der kinderen Heiland, druk 1, 10 blz.
Drie gebeurtenissen uit het leven van Jezus : Het kindeke in den tempel, de vlucht naar Egypte, de opwekking van het dochtertje van Jaïrus en als toegift een gedicht in vier coupletten; "Laat de kinderkens tot Mij komen." Er zit blijkbaar geen verband in de keuze der onderwerpen. Dit is jammer. De willekeurige bijeenvoeging verzwakt den indruk. Wat BETSY zegt over de beteekenis van de vleeschwording des Heilands en van Christus' lijden is zóó oppervlakkig, dat het borgtochtelijk karakter haast met een vergrootglas moet gezocht worden. En hoe groot het gevaar is, dat het eenvoudige tot platheid overslaat, bewijst de laatste alinea van pagina 1C. Behoudens het bovenstaande, achten wij dit boekje voor kinderen wel geschikt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.