Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Droomstertje, druk 1, 255 blz.
G. K. C. O. 10 z. p. Geïll. Door Marius J. Richters. F 1.90. Tine Veraart is een 15-jarige leerlinge van de le klasse M.U.L.O. Haar ideaal is schrijfster te worden; in 't geheim is ze al aan een boek bezig. Maar het gevolg is, dat ze peinst en droomt van haar idealen en haar werk verzuimt. Daarom wordt ze "droomstertje" genoemd. Een ander gevolg is, dat ze tot tweemaal toe niet wordt verhoogd. Daarbij komt, dat vaders zaken achteruitgaan. Hij wordt geholpen door een nicht, een weduwe. Deze vraagt een van zijn dochters tot gezelschap. Tine wordt daartoe aangewezen. In 't begin gaat het niet. De twee karakters passen niet bij elkaar. Tine krijgt vriendinnen, de eene wordt langzamerhand verstooten, de ander hartstochtelijk vereerd. Allerlei stiekeme dingen doet Tine achter nichts rug, tot een ongeval (door haar eigen schuld) haar tot boete en berouw brengt met als gevolg schuldbelijdenis aan God en menschen, een elkaar beter begrijpen, en aangenamer, zelfs prettige verhoudingen. "Droomstertje" is een dik boek van respectabelen omvang. Het is gedrukt op extra zwaar papier: de uitgever heeft geen kosten gespaard. De teekeningen zijn van één der beroemdste illustratoren; al betwijfelen we, of de kinderen ze mooi zullen vinden, dit doet niets af aan het feit, dat getracht is, het beste te geven. Stellig munt dit verhaal uit in karakterteekening; vooral de oude tante, scherp en veelal onsympathiek, is uitmuntend uitgebeeld. Het gedweep van meisjes onder elkaar wordt flink aan de kaak gesteld, wantrouwen, oppervlakkigheid, oneerlijkheid fel gelaakt. De vertelwijze is zeer "gezellig". Het Evangelie ontbreekt in dit boek niet; toch heeft de genade, waarvan sprake is, herhaaldelijk te veel het karakter van helpende genade. Dientengevolge is de Evangeliseerende strekking zwak. Een slotzin als: "Wanneer we in ons werk den Heiland verheerlijken en anderen tot Hem willen brengen, o dan is ons leven zoo vol en zoo rijk, dan wordt het een leven tot Gods eer" (blz. 255) maakt echter weer veel goed. We bevelen dit boek voor de oudere meisjes aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1932

D. Menkens-van der Spiegel

Droomstertje, druk 1, 255 blz.
Dit meisjesboek is van superieure kwaliteit in alle opzichten. 't Is even moeilijk in enkele zinnen den inhoud weer te geven als om de juiste woorden te kiezen voor een beoordeeling, die dit boek recht laat wedervaren. Ik zou haast zeggen, dit boek onttrekt zich aan een beoordeeling, 't laat zich alleen genieten. Iemand, die het godvruchtig leven van een oude dame beschrijven kan op een wijze als hier gebeurt, moet er zelf iets van weten. Heel veel van onze oudere meisjes moeten dat boek lezen. 't Is boven allen lof. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Droomstertje, druk 2, 255 blz.
Dit meisjesboek is vann superieure kwaliteit in alle opzichten. t Is even moeilijk in enkele zinnen den inhoud weer te geven als om de juiste woorden te kiezen voor een beoordeeling, die dit boek recht laat wedervaren. Ik zou haast zeggen, dit boek onttrekt zich aan beoordeeling. Hij laat zich alleen genieten. Iemand, die het godvruchtig leven van een oude dame beschrijven kan op een wijze als hier gebeurt, moet er zelf iets van weten. Heel veel van onze oudere meisjes moeten dit boek lezen. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.