Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronN.A.C. Wissel

Dikkie en Lineke, druk 1, 60 blz.
prijs f 1,10; gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dikkie Hoef en Lineke Jaspers zitten samen bij juffrouw Jaspers in de tweede klas, Lineke heeft geen moeder meer en is erg zwak. Samen met haar vader en Dikkie gaat ze naar het strand in de vakantie. Op school vertelt een zendeling hen van zijn werk. Strekking: De bedoeling van dit boekje is enerzijds liefde tot de dierenwereld te kweken en anderzijds liefde tot de zending te wekken. Ook wordt de leegte van een moederloos gezin getekend.
Conclusie: Een aardig boekje voor de jongere kinderen. Eenvoudig, maar soms met wat scherpe overgangen, geschreven.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
N.A.C. Wissel

Dikkie en Lineke, druk 2, 60 blz.
prijs f 1,10: gebonden; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Lineke wordt beter en mag weer naar school. Haar moeder is overleden en met haar vader leeft ze een eenzaam bestaan. Op school wordt liefde voor de zending aangekweekt. Boeiend is het verhaal, dat een Surinaamse zendeling op school vertelt. En 't slot... Lineke krijgt een nieuwe moeder, nl. de juf van haar school. Strekking: Vader gaat het meisje voor in een godsdienstig leven. In alle omstandigheden moet men God eer en dank toebrengen!
Conclusie: Voor jongens en meisjes van 7-9 jaar zeer geschikt,
Eindoordeel: warm aanbevolen,
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
N.A.C. Wissel

Dikkie en Lineke, druk 3, 60 blz.
prijs gecartonneerd f 1,25; meisjesboek.
Inhoud: Lineke Jaspers mag na haar ziek zijn weer voor 't eerst naar school. Dat is een feest. Vooral de juf is iemand, van wie zij naast haar vader het meest houdt. Het loopt uit op een huwelijk tussen haar vader en de juf. Verder beleeft ze een tocht naar het strand, waar een zeemeeuw wordt gered. Op school komt een zendeling vertellen over Suriname. Strekking: Vooral het werk der zending wordt in dit boekje mooi aan de orde gesteld. Gebruik van Heer (weinig).
Conclusie: Dit boekje kan goed worden aanbevolen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
N.A.C. Wissel

Dikkie en Lineke, druk 4, 56 blz.
prijs gecartonneerd f 1,35; meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Lineke, een meisje dat haar moeder verloren heeft, moet bijna een jaar kuren. Zij houdt veel van haar vader en haar juf van school. Vader trouwt met juf! Op school vertelt een zendeling over Suriname. Gebruik van Heer (soms).
Conclusie: Goed, fijn geschreven boekje, godsdienstig positief met aandacht voor de zending.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.