Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Donkere dagen in 't veenland, druk 1, 69 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: In het groote gezin van Wolma, een armen veenarbeider, is de moeder gestorven. En nu Is een tante als huishoudster gekomen, maar deze kan de kinderen het gemis van de moeder niet vergoeden. Door haar ontactisch en liefdeloos optreden ontstaan er in het gezin geregeld conflicten. Eenmaal wordt Ate, de oudste zoon van Wolma, op zoodanige wijze getergd, dat hij kwaad de ouderlijke woning verliet. Toen hij echter in een schuurtje op het landgoed van een heer den nacht wilde doorbrengen, wordt hij ontdekt en weer naar zijn vader teruggebracht. Ate gaat tenslotte inzien, dat hij zijn tante toch gehoor zaam moet zijn, omdat dit Gods wil is en omdat zijn moeder dat ook zou hebben gewild. Hij vraagt zijn tante zelfs om vergeving en bidt den Heere om hulp, opdat hij zich tegenover zijn tante behoorlijk zal gedragen. Die bede wordt verhoord. God gaf zelfs meer dan er gevraagd werd. De huishoudster ging weg en in haar plaats komt een andere, eveneens een tante, die het gezin verzorgd als een moeder. Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel aardig en leerzaam verhaal. Echt ongekunsteld vinden we hierin beschreven kinderzonde, kinderberouw, kindergebed en gebedsverhooring. Het eerste hoofdstuk is prachtig doorleefd. Aardig is het, hoe de vader zijn oudsten jongen als een volwassene beschouwt. Prachtig is ook verteld de botsing tusschen Ate en tante Aaf en de strijd van driftige Ate tegen zichzelf. De godsdienstige strekking is goed. Nog enkele opmerkingen. Heeft de schrijver getracht het verhaal te bekorten? Zie b.v. de sprong van hoofdstuk 7 op 8. De uitdrukking "Koningskinderen" op blz. 26 achten wij misplaatst. Blz. 32. Had hier niet beter kunnen staan: "je kunt aan de n a g e d a c h t e n i s van Moeder...". Blz. 25: "eenmaal zullen wij haar terugzien, jong." Het boek is keurig uitgegeven. Jan Lutz heeft het kostelijk geïllustreerd.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Donkere dagen in 't veenland, druk 3, 61 blz.
prijs gecartonneerd f 1,-; jongensboek.
Inhoud: Ate's moeder sterft en tante Aaf komt in de huishouding. Met haar kan Ate het niet vinden. Dit geeft botsingen. Ate loopt weg, belijdt schuld. Doch het hele gezin is blij als tante Aaf vertrekt en tante Riek, de zuster van moeder, komt. Strekking: God zorgt, als wij al onze bekommernissen op Hem mogen werpen.
Conclusie: Een fijn boek heeft J. v. G. geschreven. De jongens zullen er zeker met graagte uit lezen. Godsdienstig goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Donkere dagen in 't veenland, druk 4, 61 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongensboek.
Inhoud: Ate die zijn moeder verloren heeft, botst met de huishoudster, maar weet tenslotte zichzelf te corrigeren. Daarna komt er uitkomst. Strekking: In biddend gehoorzamen zal men tenslotte zichzelf mogen overwinnen.
Conclusie: In elk opzicht voortreffelijk geschreven, qua christelijke inhoud geheel verantwoord. Komt geen kerstfeestviering in voor.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1959

Open Boekbeoordeling.