Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Visser Czn.

Een arme slavin die rijk werd , druk 3, 16 blz.
Een kort tafereel uit den tijd van den slavenhandel op Amerika. Lize wordt wreedaardig ontrukt aan haar land en volk, aan man en kroost. Eén kind behoudt ze, haar eenigen schat, die meedoogenloos door den kapitein op reis over boord wordt geworpen. Lize is in Amerika onhandelbaar; uit angst voor straf na een ongeval vlucht ze; ze komt in een bedehuis en hoort daar het Woord der goddelijke vertroosting. Ze buigt onder de macht over haar gesteld; en door het bestuur Gods herwint ze de vrijheid en keert rijk naar den geest weder naar haar land. Taal en stijl zijn in overeenstemming met den eenvoud van het verhaal. Kinderen van 9-12 jaar zullen het gaarne lezen: het beleefde reeds zijn 3en druk. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908