Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De zwarte wonderdokter , druk 1, 191 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk voor jongens boven 10 jaar, 190 blz. Prijs geb. f2.75, bij int. f2.50.
Korte inhoud: Pombo, een luie, doch slimme neger in Midden-Afrika, wordt Wonderdokter. Allerlei bedriegeljjke handelingen worden op zeer spannende wijze verhaald. Als hij eindelijk in het nauw komt, doordat zijn bedrog ontdekt wordt, zoekt hij een goed heenkomen bij den pas gevestigden zendeling, die hem tegen de wraakzucht van zijn stamgenooten beschermt en hem met het Evangelie van Christus bekend maakt!
Beoordeeling: Dit is nu weer eens een echt boek, waar de jongens van smullen zullen. En die niet alleen! Ook volwassenen zullen het stellig met genoegen lezen. Want het is boeiend van het begin tot het eind! Hoewel het niet als zoodanig is aangekondigd, is het een heel mooi zendingsverhaal, waarin duidelijk beschreven wordt, hoe de heidenen, bang voor alle mogelijke en onmogelijke geesten en goden, beetgenomen worden door priesters en toovenaars. Hartelijk aanbevolen. E. H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930