Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Vischje en hengelaar of leid ons niet in verzoeking, druk 1, 16 blz.
Vrouw Melker is weduwe en geef haar zoontje Gijs een goede opvoeding. Hij heeft slechte vriendjes, die hem verleiden de Zondagsschool te verzuimen. De slechte gevolgen brengen hem op barre wgen. Uitgezonderd de les van meester Boom van blz.13 tot blz. 16, die wat lang is, zal het verhaaltje zeker boeien: de stijl is aangenaam. De gesprekken zijn zeer natuurlijk weergeven. De taal laat echter wel iets te wenschen over: Blz. 1 geeft de voor kinderen zeker onverstaanbare uitdrukking: "in glorie vertellen"; Blz. 1 regel 7 van boven: "Ach, als zoowel die man..." moet verleden tijd zijn en in dienzelfden zin: "was hij verdronken geweest" zou beter luiden: ware hij misschien verdronken. Blz. 2 regel 12 van onderen zou door eene andere plaatsing der komma's veel aan duidelijkheid winnen. Blz. 3 regel 4 von boven: "Gijs, kom 's hier!, " riep meneer den jongen bij zich op de bank - is eene zonderlinge zinsconstructie. Blz. 3 regel 6 v.b. staat : je deed, moet zijn : je deedt. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907