Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

De strijders van Smyrna, druk 1, 81 blz.
prijs f 1,-; gebonden; geïll.; jongens- en meisjesboek. Strekking: De vervolging der Christenen te Smyrna. Quintus zoekt in eigen kracht het martelaarschap en wordt afvallig. Polycarpus sterft na een krachtige geloofsbelijdenis de marteldood. Gebruik van Heer, gewoonlijk Heere.
Conclusie: Een goed boek uit de Kerkgeschiedenis. Het toont de beslistheid van oprechte Christenen, maar laat ook zien, dat iemand in eigen kracht niet kan staande blijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De strijders van Smyrna, druk 3, 62 blz.
prijs f 0,95; gebonden; jongens- en meisjesboek, leeftijd ± 10-14 jaar.
Inhoud: in dit boek wordt beschreven de vervolging der Christenen in Smyrna. Vele Christenen werden voor de wilde dieren geworpen. Het bekendste slachtoffer, de oude bisschop Polycarpus, werd op de brandstapel ter dood gebracht.
Conclusie: Dit boek toont ons de blijde standvastigheid van vele van Gods kinderen, die hun geloof bezegelden met de overgave van hun leven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

De strijders van Smyrna, druk 4, 60 blz.
prijs gebonden f 1,-; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Te Merwe heeft zijn stof voor dit verhaal ontleend aan de Christenvervolging te Smyrna in het jaar 162. Hij vertelt van de toenemende verbittering van de heidenen tegen de Christenen. Germanicus en nog een paar leden der Christengemeente worden gevangen genomen. Tijdens het verhoor blijven ze standvastig en straks worden ze voor de wilde dieren geworpen. Quintus zoekt de marteldood, maar... verloochent de Heiland. Polycarpus, de grijze bisschop, heeft de stad verlaten, maar wordt op aandringen van het volk opgespoord en sterft blijmoedig de marteldood in de vlammen. Strekking: Helder komt uit de geloofsmoed van deze "Strijders van Smyrna", die getrouw zijn tot in de dood. Contrasterend daarmee is de figuur van Quintus, die op eigen kracht steunt en in de ure van beproeving bezwijkt.
Conclusie: Historisch verantwoord. En die historie is boeiend genoeg, om zonder veel entourage, de aandacht te spannen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.