Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJaap de Korte

De verkenners van Gustaaf Adolf, druk 2, 144 blz.
Vrijheid is een kostelijk goed. Godsdienstige vrijheid niet minder. Vrijheid om God te mogen dienen overeenkomstig de Bijbel. Dit is ook vandaag de dag helaas niet het deel van ieder volk. Wat een strijd heeft het gekost om dit grote goed te verkrijgen. De kerkgeschiedenis weet hiervan te vertellen. Het nieuwe inzicht door Gods Geest gewekt in de tijd van de Reformatie heeft in zijn doorwerking heel wat voeten in de aarde gehad. De roomse kerk wist de wereldlijke overheden er toe te bewegen te vuur en te zwaard de voortgang van de reformatorische prediking tegen te werken. Onderdrukking van hen, die dit geloof beleden was aan de orde van de dag. Maar God gaf het vrome koningen in het hart zich voor de Zaak van het geloof, van de Bijbel, van de Heere Jezus, in te zetten. Eén van hen was Gustaaf Adolf uit Zweden. Van hem en van zijn leger en van de dapperheid van zijn soldaten en hun bereidheid om hun leven voor de goede zaak in te zetten vertellen deze twee boekjes, waardoor we een stuk geschiedenis voor ons op zien leven, dat zo belangrijk geweest is voor de Kerk van de Reformatie. Het zijn boeiende verhalen geworden. Wel worden we tegelijk bij het harde van het oorlogvoeren bepaald. Het is wel goed, als hierover wat ingehoudener geschreven wordt. Maar de dapperheid van deze mannen was wel bijzonder groot en de gevaren, die zij trotseerden, niet gering. Van belang, dat onze jonge mensen ook van deze dingen, van deze worsteling in dat tijdperk, weet hebben. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1978

Open Boekbeoordeling.