Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT. van der Roest-Kleinmeijer

Dory's vuurproef, druk 1, 109 blz.
7 t.d.t., G.K.C.B., M. 11-14 j. Dory, een levenslustige teenager is bij de padvinderij. Op het kerstfeest worden zieke kinderen uitgenodigd. Zij fietst elke dag langs een raam, waarachter een ziek jongetje ligt. Zij vraagt aan de leidster, Troda, een kaart voor dat jongetje, die ze persoonlijk brengt. Het kereltje, een polio-patiëntje, is erg blij, maar de moeder wijst er op, dat zij niet tot een kerk behoren. Dory spoort haar aan toch te komen en zij zal er voor zorgdragen, dat zij om 6 uur met een auto gehaald worden. Een telefoontje van tante Truus maakt, dat zij alles vergeet. Als de avond van het kerstfeest er is, wacht Koentje tevergeefs, dat hij afgehaald wordt. Midden onder het kerstfeest ontdekt Dory haar grove nalatigheid en zij verdwijnt stilletjes. Zij wil geen padvindster meer zijn. Het blijft echter in haar knagen. Na haar eindexamen MULO komt zij voor twee maanden in een gezin met drie kleine kinderen, alles gaat fantastisch, totdat ze op een avond een ongeluk krijgen. Dory heeft nu de zorgen voor het gezin. Zij heeft een enorme strijd te voeren, en dan bidt zij echt tot God, dit geeft haar rust. Er komt nu ook hulp, Troda zoekt haar op en deze treft verdere maatregelen. Zij gaat nu ook naar Koentje en zijn ouders en maakt haar excuus. Zij worden nu de beste vrienden. Dit is een verrukkelijk boek voor de meisjes uit de hoogste klas. Het is een treffend, hier en daar ontroerend verhaal. Het zal ook volwassenen boeien. Keurig uitgevoerd, maar de plaat op de band is minder aantrekkelijk. Een boek, dat wij zeer hartelijk aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

T. van der Roest-Kleinmeijer

Dory's vuurproef, druk 1, 109 blz.
prijs gebonden f 1,40; meisjesboek.
Inhoud: Dory (moeder overleden, vader vaak van huis voor zaken), is lid van een chr. padvindersclub. Vol vuur helpt ze mee om invalide kinderen een Kerstfeest aan te bieden. Door het onverwachte bezoek van een tante vergeet ze het adres van Koentje door te geven. Als het te laat is. merkt ze het pas. Dit slaat haar zó terneer, dat ze niet durft proberen het goed te maken. Ze acht zich mislukt als padvindster. Ze doorstaat de vuurproef als ze zich geheel geeft aan de kinderen in het gezin van kennissen, als de vader en moeder door een auto-ongeval in het ziekenhuis zijn. Ze vindt steun in het gebed. De club komt te hulp en alles komt in orde. Strekking: Goede strekking. Fouten maakt ieder. Bij de Heere is hulp om in Zijn kracht de gemaakte fouten te herstellen. Wie het, al is het in zwakheid, van de Heere verwacht bij zijn pogen de naaste te dienen, wordt niet beschaamd. Gebruik van de kerstboom slechts terloops.
Conclusie: Vlot geschreven, goede inhoud. Een bezwaar is, dat bij het Kerstfeest het "eigenlijke" wat naar de achtergrond lijkt gedrongen door "de naastenliefde".
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
T. van der Roest-Kleinmeijer

Dory's vuurproef, druk 1, 109 blz.
Dory's vuurproef door T. van der Roest-Kleinmeijer is een positief en boeiend verhaal, dat onze jeugd veel te bieden heeft. Dory krijgt onverwachts de zorg voor drie kinderen op zich te nemen. De ouders is namelijk een auto-ongeluk overkomen. Geconfronteerd met haar onmacht, grijpt het onbesuisde meisje dan naar de hand van God. In het gebed vindt zij de nodige kracht, ook om een vergeetachtigheid te herstellen waarvoor zij zich maandenlang heeft geschaamd en waarvoor zij zelfs haar lidmaatschap van de padvinderij heeft opgegeven. Er volgt een heel gelukkig einde. Terwijl het boek aanvankelijk in preektoon dreigt te vervallen, klinkt gaandeweg de oprecht religieuze ondertoon steeds onbevangener en aanvaardbaarder. De verhaaltrant is levendig genoeg, al lijkt het hoofdstuk waar het invalide Koentje wegens Dory's vergeetachtigheid, zich het beloofde kerstfeestje ziet ontgaan, wel een onnodige kwelling voor de lezeres. (geb. f 1,55)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.