Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMarie C. van Zeggelen

Een dessajongen , druk 1, 46 blz.
De kinderboeken van Marie van Zeggelen verdienen bewondering. Ze zijn zoo zuiver en van een fijne beschaving. Daarbij weet ze ons het leven, de wonderen en gebruiken van Ned. Indiƫ zoo dicht bij te brengen. Hier is het verhaal van Ming, den dessa-jongen, die zoo graag wil leeren. Door de zorg van den regent gelukt dit en wordt hij later een zegen voor zijn volk. Over godsdienst wordt in dit boekje niet gesproken. Voor tienjarigen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1949-50
Marie C. van Zeggelen

Een dessajongen , druk 2, 46 blz.
We vragen ook nog de aandacht voor de tweede druk van Een dessajongen door Marie C. van Zeggelen. Ming, een arm dessajongetje, wil graag op school gaan. Dit is echter onmogelijk: hij moet zijn ouders helpen. Voor geld zal een ander jongetje hem leren wat hij zelf op school hoort. Het zusje van Ming geeft hem het geld en als ze niets heeft, neemt zij het weg bij haar tante. Ming verneemt dit en verkoopt zijn geitje. Als dit verhaal aan de resident wordt verteld, krijgt Ming de gelegenheid om te gaan studeren. Een beminnelijk verhaaltje, zij het dan uit de nu wel voltooid verleden "tempo doeloe".

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1949-50

Open IDIL-Gids.