Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAdri van Witzenburg

Een dag om nooit te vergeten, druk 1, 16 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Arnold, leerling op de Ambachtschool is onder zijn kornuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor zijn moeder een knorrige brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch al niet sterke, Moeder, viermaal de trap oploopen om hem te roepen en geeft haar nog een leelijk gezicht, als hij door eigen toedoen te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint zijn geweten hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis te vragen, loopt spaak, doordat hij den Directeur moet helpen. De Directeur merkt iets aan den jongen, die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man en wijst er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en wanneer Arnold, thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt in het vervolg Gods wegen te bewandelen, wordt het voor moeder en zoon een dag om nooit te vergeten. Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een zeer goede strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche leven behandelt, is helaas weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel geredeneerd. Ook de godsdienstige inslag is weinig diep.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Adri van Witzenburg

Een dag om nooit te vergeten, druk 1, 16 blz.
G.K.O. 7 t.d.t. Dit boekje behelst, zonder verdeeling in hoofdstukjes, het doorloopend verhaal van één dag uit het schooljongensleven van een leerling eener Ambachtsschool. Arnold Bakker, het zoontje van een weduwe, houdt van lang slapen, en heeft daardoor zijn moeder al dikwijls verdriet bezorgd. Op een winterdag staat hij zóó laat op, dat hij maar ternauwernood klaar kan komen, om naar school te gaan. Hij is daardoor erg onvriendelijk tegen zijn moeder en gooit zelfs een bordje van de tafel stuk. Zonder groeten vertrekt hij. Op school krijgt hij echter berouw over zijn verkeerde daad, en wil tusschen schooltijd gauw naar huis, om het met moeder in orde te brengen. Dit plan mislukt, doordat de Directeur hem noodig heeft bij het in orde brengen van proeven. Hierbij is Arnold zoo verstrooid, dat de Directeur merkt, dat er iets aan hapert. Op zijn aandringen vertelt Arnold, dat hij zijn moeder zoo slecht heeft behandeld. Hij mag nu naar huis; daar belijdt hij zijn zonde, vertelt ook, dat de Directeur ernstig met hem gebeden heeft en krijgt van moeder vergiffenis. In de kracht des Heeren zal hij nu voortaan tegen de zonde strijden. We vinden dit verhaaltje wat onbeduidend. Veel actie is er niet in. Overigens is het goed verteltd. Het „Eert uw vader en uw moeder" mag in deze dagen den kinderen wel ingescherpt worden. Dat is zeker een verdienste. Ook, dat we in eigen kracht niet tegen het kwaad bestand zijn, maar dat we altijd weer sterkte moeten zoeken in het gebed. Om de goede strekking aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Adri van Witzenburg

Een dag om nooit te vergeten, druk 2, 19 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12--15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Arnold, een leerling op de Ambachtsschool, is onder zijn kornuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor zijn moeder een knorrige brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch al niet sterke, Moeder, viermaal de trap oploopen om hem te roepen en geeft haar nog een leelijk gezicht, als hij door eigen toedoen te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint zijn geweten hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis te vragen, loopt spaak, doordat hij den Directeur moet helpen. De Directeur merkt iets aan den jongen, die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man en wijst hem er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en wanneer Arnold, thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt in het vervolg Gods wegen te bewandelen, wordt het voor moeder en zoon een dag om nooit te vergeten. Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een zeer goede strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche leven behandelt, is helaas weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel geredeneerd. Ook de godsdienstige inslag is weinig diep. Speciaal een goedkoop boekje voor de oudere leerlingen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Adri van Witzenburg

Een dag om nooit te vergeten, druk 3, 16 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 9-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Arnold, een leerling op de Ambachtsschool, is onder zijn kornuiten een opgeruimde, aardige jongen, maar thuis voor zijn moeder een knorrige brommer. 's Ochtends laat hij zijn, toch al niet sterke, Moeder, viermaal de trap oploopen om hem te roepen en geeft haar nog een leelijk gezicht als hij door eigen toedoen te laat is. Eerst vergeet hij te bidden, snauwt daarna zijn moeder af en loopt boos, zonder te groeten, het huis uit. Op school begint zijn geweten hem aan te klagen, maar zijn plan om tusschen schooltijd zijn moeder vergiffenis te vragen, loopt spaak, doordat hij den Directeur moet helpen. De Directeur merkt iets aan den jongen, die tenslotte alles opbiecht. Hij is een godsdienstig man en wijst hem er op, dat Arnold niet alleen zijn moeder, maar in de eerste plaats den Heere om vergiffenis heeft te vragen. Samen bidden zij en wanneer Arnold, thuis gekomen, alles vertelt en zich voorneemt in het vervolg Gods wegen te bewandelen, wordt het voor moeder en zoon een dag om nooit te vergeten. Algemeene op- of aanmerkingen: Het korte verhaal, dat een zeer goede strekking heeft en een gegeven uit het dagelijksche leven behandelt, is helaas weinig kinderlijk verteld. Er wordt teveel geredeneerd. Ook de godsdienstige inslag is weinig diep. Speciaal een goedkoop boekje voor de oudere leerlingen. Nieuwe spelling.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.