Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronPeter Spoor

De nieuwe Albatros , druk 3, 137 blz.
In De nieuwe Albatros (3e druk) vertelt kapitein Judocus bij monde van Peter Spoor aan zijn jonge vrienden drie avonturen, respectievelijk op Sumatra, Borneo en Nieuw-Guinea. Het hoofdaccent wordt hierin gelegd op de beschavingsarbeid van de Missie. De verhaaltrant is nogal gechargeerd, en 'n vorm als "je (ge) zijt" valt wel wat uit de toon. Kan er mee door dit "Kruisboek". (f 1,70)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.