Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Schippers

De vondeling, druk 1
In een geregeld verhaal maakt de lezer kennis met de geschiedienis van een vondeling, die bittere ervaring opdoet van de zijde van zijn pleegvader, maar groote liefde ondervindt en een Christelijke opvoeding ontvangt van zijne pleegmoeder. Beiden hebben op zijn lot grooten invloed. De hardheid van zijn pleegvader leidt er toe, dat de knaap de wijde wereld ingaat, waardoor hij een veel bewogen levenslot heeft. Het goede zaad door zijne pleegmoeder gestrooid, ontkiemt door Gods zegen, waardoor hij ten slotte zijn ongelukkigen pleegvader nog den weg des levens wijst. Het boek laat zich vlot lezen, de stijl is eenvoudig en goed. Jongens van 12 jaar en daarboven zullen het met genoegen lezen en ongemerkt er nuttige leering uit kunnen trekken, want die zit in het verhaal en is niet opzettelijk aangebracht. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908