Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBram van Beyeren

Dolf geloofde, druk 1, 31 blz.
prijs 35 ct; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Dolf is het jongste van de twee kinderen uit het gezin van een stuurman op de grote vaart. Vader wordt met Kerstfeest thuis verwacht. Vader heeft dit geschreven en Dolf gelooft het vast. Vader lijdt schipbreuk, maar komt toch nog behouden thuis. Dolfs geloof wordt dus niet beschaamd. Strekking: Zo gij niet wordt als een kind...
Conclusie: Een goed boekje. Goed gezinsleven. Prettig leesbaar door goede taal en stijl. Grote paedagogische waarde. Dit geloof van Dolf in Vaders woord is niet vereenzelvigd, maar gegeven als voorbeeld van het geloof in Gods Woord.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.