Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoh. Elzen

De vlucht, druk 1, 32 blz.
prijs f 0,50; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Het verhaal van Meester Harmsma over een Hongaars gezin, dat vlucht van achter het ijzeren gordijn, vormt de helft van het boekje. De andere helft laat ons zien hoe jongens er op uittrekken om geld te verdienen voor de vluchtelingen. Strekking: le. Vrijheid om God te mogen dienen is een kostelijk voorrecht. 2e. Daarvoor moeten wij bereid zijn afstand te doen van aardse goederen; 3e. We zijn geroepen anderen in hun aardse nood te helpen.
Conclusie: Een aardig boekje om kinderen in aanraking te brengen met de noden van vele duizenden in de tegenwoordige tijd. Geschikt voor jongens en meisjes van 9-12 jaar.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
Joh. Elzen

De vlucht, druk 1, 32 blz.
Joh. Elzen poogt in De vlucht de toestand duidelijk te maken van de mensen achter het ijzeren gordijn, alsook van de vluchtelingen die meestal nog in kampen moeten worden ondergebracht. Een meester vertelt op school over de vervolging van de Hongaarse christenen. Onder de vacantie organiseren de jongens onder zijn leiding een inzamelactie. Een stimulerend boekje voor de hedendaagse jeugd.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

Joh. Elzen

De vlucht, druk 2, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Mijnheer Harmsma vertelt op de laatste middag voor de vacantie een mooi verhaal over een Hongaars gezin, dat uit het communistische land vlucht, omdat men in de landen achter het ijzeren gordijn God niet mag dienen naar Zijn Woord. Verscholen in een goederenwagon bereikt het gezin Bender met nog een weeskind bij zich tenslotte de veilige Amerikaanse zône in Duitsland. Strekking: We moeten denken aan de vele vluchtelingen, die uit Oost-Europa worden opgejaagd, waaronder er ook zijn die om het geloof vluchten en alles achterlaten. Laten we ze helpen. Ook schoolkinderen kunnen wat doen door oud papier en oude metalen in te zamelen.
Conclusie: Een actueel boekje, dat verdient door onze kinderen te worden gelezen. Omdat het op frisse wijze de waarde van een schriftuurlijke opvoeding laat zien, wordt het gaarne:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Joh. Elzen

De vlucht, druk 3, 32 blz.
prijs 45 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Op de laatste middag voor de vakantie vertelt een onderwijzer een spannend verhaal over een vlucht uit Hongarije. De kinderen worden opgewekt iets te doen om dergelijke gezinnen te helpen. Dit verzoek vindt weerklank en de kinderen trekken er op uit om oud papier te verzamelen.
Conclusie: Een boeiend beschreven verhaal, dat ons verplaatst in het gebeuren van vandaag aan de dag. De kinderen zullen het graag lezen, Het is een leerzaam verhaal.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.