Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrouck van der Hooning

Drielandenprinses, druk 2, 181 blz.
Hoofdfiguur in deze historische roman is Prinses Anna van Hannover, gemalin van stadhouder Willem IV en dus de schoondochter van diens moeder, de Friese regentes Prinses Maria Louise van Hessen Kassel, wier persoon en Leven door de bekende schrijfster Dieuwke Winsemius zo treffend is uitgebeeld in de veelgeprezen en veel gelezen roman "Marijke Meu".
Opgevoed aan het hof van haar grootvader, de Duitse keurvorst Georg Ludwig van Hannover, verhuist Prinses Anna op jeugdige leeftijd naar Londen, waar haar grootvader tot koning (George I) van Engeland wordt gekroond. Pas na diens overlijden komt de vervulling van haar diepste wens, waartegen de sluwe en onberekenbare koning George zich altijd had verzet: een huwelijk uit liefde (grote zeldzaamheid in de hofkringen van die tijd!) met erfprins Friso. zoon van de jonggestorven Friese stadhouder Johan Willem Friso en diens echtgenote Maria Louise van Hessen Kassel (Marijke Meu).
Deze Friso, de latere stadhouder Willem IV, is tevens de stamhouder waaruit ons regerende vorstenhuis is voortgekomen.

Op het stramien van historisch vaststaande gegevens borduurt de schrijfster het kleurrijk patroon van een vorstelijk vrouwenleven, dat fel afsteekt bij de zelfgenoegzame sfeer die zo kenmerkend was voor de Duitse hofkringen uit die tijd, en dat, zij het na veel strijd en intriges. wist te ontkomen aan de koele berekendheid van een verstands-huwelijk dat lange tijd haar voorland dreigde te worden.
Evenals aan de eerdergenoemde biografie "Marijke Meu" zullen de liefhebbers en (vooral) liefhebsters van historische romans aan deze boeiende geschiedenis van de "Drielanden-Prinses" Anna van Hannover uren van goede en leerzame ontspanning beleven.
Omschrijving inhoud in boek