Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



Joh.H. Been

De scheepsjongen van den Gouden Leeuw., druk 1, 183 blz.
Bijzonderheden: historisch verhaal, geschikt voor jongens van 9-15 jaar; prijs: in prachtband f1.75, ingenaaid f1.- Korte
Inhoud: In „De Portier van de Lange Poort" van denzelfden auteur maken onze jongens kennis met Witte dr Witt, die op de hofstede „Lagerwoude" woont bij z'n moeder, die weduwe is. De familie van Witte is Doopsgezind, en omdat hij daarom niet vechten mag, laat hij zich door Dominee Leo van Nieuwenhoorn doopen. Intusschen wil Witte naar zee. Geen Huyghgen Schapendam, gezagvoerder van de ”Gouden Leeuw", wil den jongen op zijn schip hebben. Daarvan wil moeder niets weten en zij doet hem in de leer bij Jochum Stoffelsen, den kleermaker. Heel grappig springt Witte met Jochum en z'n vrouw om, krijgt veel standjes en loopt ten slotte weg. Schapenham informeert bij Stoffelsen en krijgt heel wat te horen over Witte. Niettemin komt Witte aan boord van de Gouden Leeuw en beleeft heel wat avonturen, vooral bij Kaap de Goede Hoop. Eindelijk wordt Oost-Indië bereikt en na een maanden-lange reis keert hij bebouden in 't vaderland terug.
Beoordeeling: Beslist 'n mooi spannend boek, niet koud-neutraal. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930