Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronKlaas van der Geest

De wonderbron , druk 1, 192 blz.
Ook al betreuren we enkele paedagogische fouten, toch lijkt ons De wonderbron, door Klaas van der Geest, een zeer verdienstelijk boek. Het bevat een serie aantrekkelijke vertelsels in de stijl van sprookjes en legenden, die trachten aan te tonen dat O. L. Heer in grote barmhartigheid steeds de goede daad beloont en het kwade straft. De schrijver heeft zijn verhaaltjes in drie rubrieken ingedeeld: "Het vogeltje van O. L. Heer zelf", waarin een onschuldig vogeltje getuige of boodschapper bij O. L. Heer is van wat de mensen uit de verhaaltjes doen; "Uit de bootsmanskist", een achttal verhalen van zee en kust; "En nog niet zo heel lang geleden", enige sprookjes in moderner omgeving. - De verhalen zijn in protestantse geest en vaak zeer mooi. (f 3,-; geb. f 3,95).

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1955-56

Open IDIL-Gids.