Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRiek ter Braake

Vikkie van de wasvrouw, druk 1, 32 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 8-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Vikkie moet naar Zonnehoek aan de zee, omdat ze een leelijke plek op haar arm heeft en er erg slecht uitziet. In Zonnehoek zijn heel wat kinderen. Ze wordt vriendin met Klaartje. Zuster Ans leert haar bidden, wat ze voor dien tijd nog nooit heeft gedaan. Ook vertelt ze Vikkie van den Heere Jezus. Vikkie krijgt nooit bezoek, zooals de andere kinderen. Ze begint daarom tenslotte zoo naar haar moeder te verlangen, dat ze Zonnehoek ontvlucht en met den trein naar huis wil gaan. Dit lukt echter niet, daar ze geen geld heeft. Piet, de huisknecht van Zonnehoek, komt haar tegen en brengt haar weer terug. Er is juist bericht gekomen, dat moeder haar komt bezoeken. Vikkie heeft haar veel te vertellen. Ze maakt ook nog het Kerstfeest mee; viertien dagen later gaat ze naar huis. Algemeene op- of aanmerkingen: Een eenvoudig, maar oppervlakkig verhaaltje. De Kerstfeestviering, die beschreven wordt, staat ons niet aan. Het Kerstversje op blz. 19 is niet juist. Nieuwe spelling. Het woord Heer wordt in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Riek ter Braake

Vikkie van de wasvrouw, druk 1, 32 blz.
G.K.O. 6 t.d.t. Vikkie, het dochtertje van een arme waschvrouw, wordt op raad van den arts gezonden naar Zonnehoek, een Christelijk herstellingsoord aan zee. Voor 't eerst van haar leven hoort zij daar bidden en komt ze onder de beademing van een Christelijke omgeving, die op haar gezegenden invloed heeft. Ze verlangt zóó naar moeder, dat ze ten slotte probeert weg te loopen, maar ze wordt teruggebracht naar Zonnehoek. Na een verblijf van 12 weken, waarin ook Kerstmis valt, mag ze gezond terug-keeren naar moeder. De kleine avontuurtjes van Vikkie worden aardig beschreven en de lezeresjes zullen het zeker jammer vinden, als Vikkie na het Kerstfeest op Zonnehoek weer naar huis terugkeert en het verhaal plotseling uit is. Dit boekje illustreert den spellingchaos: al de geslachten van De Vries en Te Winkel naast al de zgn. vereenvoudigingen van Marchant. Het godsdienstig gehalte is zwak, ofschoon de bedoeling van de auteur goed is. Zij gebruikt echter een formuleering, die wij van Gereformeerd standpunt veroordeelen moeten, omdat op die manier de algemeene verzoening herhaaldelijk en duidelijk geleerd wordt. Dat maakt, dat onze aanbeveling van dit boekje onder een aanmerkelijk voorbehoud geschiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938