Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De prins van Shipoer , druk 5, 16 blz.
Een schoone zendingsgeschiedenis, groot 16 bladzijden druks voor den luttelen prijs van 5 ct. Een Hindostansche prins komt tot de kennis van den eenigen Naam, die onder den hemel tot zaligheid gegeven is. De armoede van het Heidendom - ook van het Boedhisme! - en de zegen des evangelies worden helder in 't licht gesteld. Hoewel de held van het verhaal een koninklijken troon had kunnen verkrijgen, weigerde hij dien, en verkoos liever zendeling te worden, om zijn arme volk met den weg der zaligheid bekend te maken. Deze geschiedenis kan de liefde voor het werk der zending bij onze jongens en meisjes opwekken, en ook voor hen tot zegen zijn. Het brengt een les voor heel het leven, die onzen kinderen niet ernstig genoeg kan worden voorgehouden. 1 Cor. 3 : 19 had letterlijk geciteerd moeten zijn. De Schrift zegt niet "de wijsheid der wereld", maar : "de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God." Een lief plaatje siert dit boekje op. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1903

Open Jachin-boekbeoordelingen.