Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJoop Naerebout

Drie dikke vriendjes, druk 1, 32 blz.
prijs 50 cent; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Elske en Fransje vormen een tweetal, dat door vriendschap aan elkaar verbonden, alle aangename en minder aangename gebeurtenissen met elkaar in eensgezindheid beleeft. Mops de hond is, als derde, de trouwe metgezel. Ze genieten samen van het goede en over het verkeerde hebben zij berouw. Gelukkig weten ze waar vergeving te vinden is, dank zij de opvoeding. Strekking: Een boekje met chr. inhoud, waarvan het met de strekking op godsdienstig, zielkundig en opvoedkundig opzicht in orde is. De verhouding tussen de kinderen wordt niet verstoord door afgunst. De inhoud kan tot lering strekken.
Conclusie: Voor jongere kinderen gemakkelijk te lezen en te begrijpen. Liefde tussen de kinderen en ouders onderling en liefde tot het dier is een van de kenmerken van dit boekje.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.
Joop Naerebout

Drie dikke vriendjes, druk 2, 32 blz.
5 t.d.t., G.K.O., J.M. 6-8 j., (zie B.B. 1960). In dit boekje wordt op blz. 32 positief gesproken over de straf, die de Heiland voor ons wilde dragen. "Daarom stierf Hij aan het kruis, om zo tóch de hemel voor ons open te zetten". Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Joop Naerebout

Drie dikke vriendjes, druk 2, 32 blz.
prijs in slappe omslag f 0,50; meisjesboek, eigenlijk voor beide.
Inhoud: Het zoontje van de dominee is bevriend met het dochtertje van de dokter. Ze zijn altijd samen met Mops, de hond. Ook doen ze, als alle kinderen, domme dingen. Maar 't loopt gelukkig goed af. Strekking: Ga niet in tegen het stemmetje, dat waarschuwt in je hart. Bij de Heere is vergeving. Doe anderen geen verdriet in onnadenkendheid. Gebruik van 1 x Heer.
Conclusie: Aardig boekje, vooral aan 't eind met spanning voor onze kleinen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.