Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Gordeau

Dirk Stockman , druk 1, 258 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk jongensboek van 258 blz.; kloek formaat, enkele niet-gekleurde platen. Ingen. f2.25. Geb. 13.25. Leeftijd: 12-16 jaar.
Korte inhoud: In het gezin van een dronkaard sterft de moeder. De 2 jongens en het meisje gaan naar het "gesticht". Ze krijgen daar geestelijk en lichamelijk een prima-opvoeding. Dirk, de oudste, komt onder verkeerden invloed, is heler bij diefstal en wordt van de ambachtsschool verwijderd. Hij wordt echter in Arnhem op een andere geplaatst en komt "in een kosthuis". Kort daarvoor is de vader tot God teruggekeerd en heeft zich van den drank afgewend. Dirk krijgt na het kampeeren een longontsteking, die hem in doodsgevaar brengt. Dat alles brengt hem dichter bij vader en vooral dichter bij den Heiland. Bert, de jongste, geeft zorgen, vooral na vaders dood, als hij ook in Arnhem op de ambachtsschool is en bij Dirk ("Vadertje") en zijn vriend Flip inwoont. Flim vindt ondertusschen zijn "verloopen" vader terug. Dirk krijgt de zaak van zijn baas, zoodat op Miens verjaardag aan het algemeen geluk niets ontbreekt.
Beoordeeling: "Dirk Stockman?" "Een fijn boek" zeggen de jongens. Dit komt, omdat ze in dit boek echte jongens ontmoeten, met hun goede voornemens, hun struikelingen, hun gebeden, hun onverschilligheden. In z'n soort is Dirk ook een held, dus dubbel aantrekkelijk! Het gestichtsleven is verder voor de meeste lezers een onbekend terrein en de schrijver weet het op de meest interessante manier te doen meeleven. Zonder preekerij worden hier twee dingen verwerkt: Wat afvalt van den hoogen God, moet vallen, en Het gebed (ook van jongens) vermag ontzaglijk veel! Hartelijk aanbevolen. A. Kranendonk.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930