Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.M. van den Berg-Akkerman

De stunt van klas 6, druk 1, 78 blz.
prijs gecartonneerd f 1,55; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Bep zit in klas 6, maar door kinderverlamming kan ze bijna niet lopen. Geld voor een invalidewagen is er niet, want moeder is weduwe. De hele zesde klas gaat geld inzamelen en houdt een verkoping van gemaakte en gekregen goederen. Er komt heel veel bij elkaar en Bep krijgt haar wagen. Strekking: Heb uw naaste lief als uzelf en toon dit door daden.
Conclusie: Een goed boek voor 10-12 jaar. Er komen wel goede tendenzen in naar voren. De godsdienst wordt er niet bijgesleept, maar spreekt toch aan. Keurig verzorgd. Taal en stijl goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

De stunt van klas 6, druk 1, 78 blz.
De stunt van klas zes door C.M. van den Berg-Akkerman. De stunt van de scholieren bestaat in het organiseren van een verkoping van ingezamelde voorwerpen, waarvan de opbrengst moet dienen voor de aanschaf van een invalidewagentje voor een door polio getroffen klasgenootje. Na de vrolijke vergaderingen en de inspannende bedeltochten wordt het een groot succes. Geen bijster origineel gegeven, met matig talent verwoord. De vroomheid dient zich bij herhaling aan, maar is niet al te opgelegd. ( geb. f 1,55)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1966-67

Open IDIL-Gids.

C.M. van den Berg-Akkerman

De stunt van klas 6, druk 2, 78 blz.
prijs f 2,10 gebonden, geillustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: Martha gaat met haar vader die dokter is op bezoek bij Bep Heida, een klasgenote, die kinderverlamming heeft gehad. Martha komt dan op het idee een bazar te organiseren om geld voor een wagentje voor Bep. De hele zesde klas doet mee en de bazar wordt een groot succes. Voortaan kan Bep in haar wagentje naar school.
Conclusie: Een goed boek. De geest in de klas is voortreffelijk. Het heeft opvoedkundige waarde. Een gezond christelijk boek.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
C.M. van den Berg-Akkerman

De stunt van klas 6, druk 3, 78 blz.
prijs geb. f 3,70, jongens en meisjesboek, leeftijd 10-12 jaar.
Inhoud: Bep Heida heeft door een ongeluk haar vader verloren. Later krijgt ze kinderverlamming, zodat ze niet kan lopen. Martha Pelle met haar vriendin Jacqueline beramen 'n plan om Bep aan een wagen te helpen. Dit wordt de stunt van klas 6. De uitvoering van het plan levert veel plezier op voor alle zesdeklassers met meester Lamping. Bep krijgt haar wagen.
Conclusie: Een fijn verhaal, goed verteld. Naastenliefde metterdaad vanuit "zonder Mij kunt ge niets doen". Een boekje, niet met een Christelijk tintje, maar waarin het Christenzijn functioneel is en hartverwarmend!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1974

Open Boekbeoordeling.