Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetty van der Plaats

Dorientje zorgt voor een verrassing, druk 1, 163 blz.
In de "Dorientje-serie" van Betty van der Plaats zag reeds het vijfde deel hetlicht, getiteld: Dorientje zorgt voor een verrassing. Dorientje zit nu in de eerste klas van het lyceum. Vooral met wiskunde heeft ze veel moeite. Haar oudere zus Els zal haar daarbij helpen. Maar Dorientje op haar beurt bewijst, zonder dat zij er erg in heeft, Els een wederdienst. Zij is het die Els in contact brengt met de jonge wiskundeleraar, met wie Els zich uiteindelijk verlooft. Daar tussendoor horen we ook nog hoe Dorientjes hartsvriendin van haar lelijke gewoonte niet altijd de waarheid te spreken, wordt genezen. Ondanks het ontbreken van een godsdienstige ondergrond en de niet onberispelijke stijl, toch wel een gezellig verhaal. (geb. f 3,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.