Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Een avontuur op het water, druk 1, 78 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 13 t.d.t. Vier vriendjes gaan met elkander naar de boot van een ouden man, krommen Teun, en gaan dan visschen. Ze weten wel, dat ze niet goed doen, maar het is zoo mooi op het water! Als ze terug varen raken ze den eenigen riem kwijt en hebben geen tijd meer om dien op te halen. Het zoontje van een politieagent ziet hen en vertelt het geval aan zijn vader. 's Avonds gevoelen de jongens hun geweten. De een loopt stilletjes naar ouden Teun om hem de gevangen visch te brengen, de ander gaat den riem zoeken. De politieagent komt de jongens halen. Zoo komen de jongens alle vier in het huisje van den ouden man, waar ze vriendelijk ontvangen worden. De bangste van de vier, Bertus, heeft nu veel moed getoond in het ophalen van den riem. Hij heet voortaan dappere Bertus en kromme Teun wordt Opa Teun. 't Is een heel eenvoudig gegeven uit de jongenswereld, maar op zeer spannende wijze heeft de schrijfster het uitgewerkt. Onze jongens zullen het een fijn boek noemen. De kindertoon is bijzonder goed getroffen en de schrijfster weet zich echt in de gedachtensfeer der jongens te verplaatsen en deze op uitnemende manier te vertolken. Het is ook een Christelijk boek; de Heere Jezus staat in het centrum. Van een avondgebed wordt echter nergens gesproken, en dat Christus voor de zonden — ook der kinderen — heeft geleden, komt niet genoeg naar voren. Evenwel, dat zonde onrust en onvrede brengt, komt wel zeer duidelijk uit. En eveneens, dat bedreven onrecht weer hersteld worden moet. Moge bij een herdruk meer accent vallen op het feit, dat alle zonde zonde is tegen God. Dit is de eenige zwakke plek. Illustratie en bandteekening zijn uitstekend. Gaarne aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Nel Verschoor-van der Vlis

Een avontuur op het water, druk 2, 77 blz.
prijs f 0.80; gebonden; geïll.; jongensboek, leeftijd 10-14 jaar; Catalogusno. 31. Strekking: Vier jongens gaan met de roeiboot met slechts één roeispaan varen. Zij is het eigendom van een mismaakten visscher. Het wordt een wonderlijk avontuur.
Conclusie: Een keurig geschreven, degelijk en christelijk verhaal. De opvoedkundige waarde is goed te noemen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1946

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Een avontuur op het water, druk 3, 76 blz.
Prijs f 0,85; gecart.; geïll.; jongensboek.
Inhoud: Bram van Galen heeft een mooi plan. Hij haalt al zijn kameraden op. Daar gaan ze naar de schuit van Teun, een ongelukkige man. Ze gaan varen en vissen, maar verliezen de éne roeispaan, die de arme man nog over heeft. Maar thuis gekomen zijn ze niet gerust. Teun merkt wat er gebeurd is en gaat naar de politie, die het hele geval uitzoekt. De roeispaan komt terecht en de jongens belijden schuld.
Conclusie: Dit boekje zal de jongens ongetwijfeld boeien. Wat krijgen de jongens een goede les, als hun streek, die toch gemeen was, uitkomt. Mooi ook, dat ze zelf er geen rust bij hadden, maar alles in het werk gesteld werd om het weer goed te maken. Ook de godsdienstige strekking is goed. Zulke boekjes zijn heel geschikt voor de uitdeling op Kerstfeest!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Een avontuur op het water, druk 3, 76 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Vier vriendjes gaan met elkander naar de boot van een oude man, kromme Teun, om te gaan vissen. Ze weten wel, dat ze niet goed doen, maar het is zo mooi op het water! Als ze terug varen, raken ze de enige riem kwijt en hebben geen tijd meer om die op te halen. Het zoontje van een politieagent ziet hen en vertelt het geval aan zijn vader. 's Avonds gevoelen de jongens hun geweten. De een loopt stilletjes naar oude Teun om hem de gevangen vis te brengen, de ander gaat de riem zoeken. De politieagent komt de jongens halen. Zo komen de jongens alle vier in het huisje van de oude man, waar ze vriendelijk ontvangen worden. De bangste van de vier, Bertus, heeft nu veel moed getoond in het ophalen van de riem. Hij heet voortaan dappere Bertus en kromme Teun wordt Opa Teun. Illustratie en bandtekening zijn uitstekend. 't Is een heel eenvoudig gegeven uit de jongenswereld, maar op zeer spannende wijze heeft de schrijfster het uitgewerkt. Onze jongens zullen het een fijn boek noemen. De kindertoon is bijzonder goed getroffen en de schrijfster weet zich echt in de gedachtensfeer van de jongens te verplaatsen en deze op uitnemende manier te vertolken. Het is ook een Christelijk boek; de Here Jezus staat in het centrum. Dat zonde onrust en onvrede brengt, komt wel zeer duidelijk uit. En eveneens, dat bedreven onrecht weer hersteld worden moet. Toch hebben we een paar vragen: Is de klopping van het geweten, pag. 41, 42, 43, die zo goed beschreven wordt, voldoende om een dusdanige verandering als verder verteld wordt, te bewerkstelligen ? Waarom wordt gezwegen van het verzoenend, schuldbetalend werk van de Middelaar en van het geloof in Zijn Naam, dat rust geeft? Hoe pijnlijk wordt gemist de werking van de Heilige Geest! Overigens gaarne aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Nel Verschoor-van der Vlis

Een avontuur op het water, druk 4, 77 blz.
prijs f 1,10; geïll.; gebonden; jongensboek, leeftijd 9-12 jaar.
Inhoud: 4 jongens gaan stiekum roeien met de boot van een oude, mismaakte man. Ze maken zijn laatste roeispaan zoek. Gaan stiekum naar huis. De man gaat naar de politie. Die haalt twee jongens op. Twee zijn onvindbaar. De één is met wat vis naar de oude man en de ander is de riem gaan zoeken. Allen belijden schuld. Strekking: Schuldbesef moet gepaard gaan met schulderkenning en tegelijk liefdebetoon aan de naaste om Gods wil.
Conclusie: Heel aardig boekje. Vlot geschreven. Gezien de strekking ook leerzaam.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.