Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronSophie Woudts

Drie vriendinnen met kerstvacantie, druk 1, 45 blz.
G.K.C.O. (cart. band). 7 t.d.t. De omslag van dit boekje is evenals vrijwel alle uit de Zilverserie bijzonder kleurig en fleurig. Het verhaal vertelt van drie vriendinnen. Loek en Annie Versteeg gaan met hun vriendinnetje Heddy bij Oma logeeren. Ze sluiten vriendschap met een paar buurjongens en besluiten samen een poppenhuis te maken. Als het klaar is, heeft vooral Loek veel moeite, om het af te staan aan het arme meisje, aan wie Oma het had toegedacht. Maar eindelijk ziet ze toch in, dat ze verkeerd doet met zoo be-geerig te zijn, en ze stelt zelfs voor, nbg een poppenhuis te maken en nu voor Heddy, wier moeder altijd ziek is en die het thuis zoo eenzaam heeft. Ten slotte komt Heddy met haar moeder nog eens bij Oma logeeren en leert Heddy's moeder door Oma opnieuw de beteekenis van het Kerstfeest beseffen. De innerlijke verdiensten zijn helaas niet aequivalent met de uiterlijke. Immers, in godsdienstig en evangeliseerend opzicht is dit verhaal heel „slap". Grootmoeder vertelt een Kerstsprookje en op slappe manier de Kerstgeschiedenis. Bovendien was het beter geweest, als het vriendinnetje zich had leeren opofferen, dan dat ze een nog mooier poppenhuis ontving. We betreuren het, dat ons oordeel niet gunstiger kan zijn, omdat in dit boekje nu eens terdege voorkomt, wat we zoo vaak missen, nl. de kerkgang en de Kerstpreek op het groote Feest van Christus' geboorte. Onze aanbeveling geschiedt uiteraard onder veel reserve.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Sophie Woudts

Drie vriendinnen met kerstvacantie, druk 1, 45 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Loek en Annie Versteeg gaan met hun vriendinnetje Heddy van Zanten bij hun grootmoeder in de Kerstvacantie logeeren. Oma kan ook zoo mooi vertellen. Ze spelen nogal eens met de jongens van de overburen. Samen maken ze een poppenhuis. Dit poppenhuis, dat de meisjes zoo graag ieder voor zich zelf gehad wilden hebben, wordt ten slotte naar een arm gezin gebracht met een ziek meisje. Oma had het gevuld met levensmiddelen. Heddy, niet gewend een offer te brengen, is er erg verdrietig onder. Dan maken de anderen een nieuw plannetje om er voor Heddy ook nog één te maken. Dit sturen ze naar haar moeder. Als ze thuis komt, ziet ze de verrassing. Ze gaat nu ook nog met haar moeder alleen bij Oma logeeren. Algemeene op- of aanmerkingen: De strekking van dit boekje is: voor een ander wat over te hebben, ja een offer weten te brengen. Dit wordt in verband gebracht met hetgeen de Heere over had voor zondaren. Maar de manier, waarop deze dingen behandeld worden, is wel zeer oppervlakkig. Daar had meer nadruk op gelegd moeten worden, dat zelfzucht zonde is, dat dit opkomt uit ons booze en verdorven hart. De rijke zin van het Kerstgebeuren komt in dit boekje niet uit. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
Sophie Woudts

Drie vriendinnen met kerstvacantie, druk 2, 45 blz.
G.K.C.B. 7 t.d.t. Loek en Annie Versteeg gaan met hun vriendinnetje Heddy bij Oma logeeren. Ze sluiten vriendschap met een paar buurjongens en besluiten samen een poppenhuis te maken. Als het klaar is, heeft vooral Loek veel moeite om het af te staan aan het arme meisje, aan wie Oma het had toegedacht. Maar eindelijk ziet ze in, dat ze verkeerd doet met zoo begeerig te zijn. Ze stelt zelfs voor, nog een poppenhuis te maken en nu voor Heddy, wier moeder altijd ziek is en die het thuis zoo eenzaam heeft. Ten slotte komt Heddy met, haar moeder bij Oma logeeren en leert Heddy's moeder door Oma opnieuw de beteekenis van het Kerstfeest beseffen. Dit Kerstboek munt uit door een zeer fraaien omslag. Het ingevoegd verhaal van Oma over de luidende Kerstklokken zou ons minder bevallen, omdat daarin zoo sterk ons geven op Kerstfeest wordt geaccentueerd, als niet later de groote nadruk werd gelegd op Gods geven op Kerstfeest. De schrijfster vertelt op een manier, die de meisjes wèl zal bezighouden. We bevelen dit Kerstverhaal in den meest eigenlijken zin aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941