Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.K. Meijer

De waterwolf, druk 1, 127 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10-16 jaar. Prijs ingen. f 0,90, in prachtband f 1,25. Omvang 128 blz., niet geïllustreerd. Het verhaal is een bekroond antwoord op een prijsvraag voor geschikte jeugdlectuur voor de Chr. scholen.
Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons naar een dorp in Noord-Holland, dat vlak achter den Zuiderzeedijk gelegen is. Hoofdpersonen zijn twee jongens, Jo van der Boom, het zoontje van het hoofd der school en Jan Smit, de zoon van een boer. Op den avond van de overstrooming gaat Jo mee naar Jan's huis. Wegens het hooge water moet er aan den dijk gewerkt worden en de beide jongens gaan mee kijken; mogen straks mee helpen om met auto-lantaarns bij te lichten. Als ze op de boerderij terug zijn en Jo naar huis zal gaan, wordt hij reeds door het water overvallen en blijft hij op de boerderij. Later in den avond zullen Jan en Jo een paard uit de weide jagen, als het vee geborgen moet worden voor het water, doch daarbij raken ze te ver van huis, kunnen niet meer terug en maken een vreeselijken nacht door. De familie Smit komt in een roeiboot bij de school, waar tal van dorpelingen op den zolder zitten. Eerst den volgenden morgen komen de jongens terecht.
Beoordeeling: Dit is een zeer spannend boek, heel onderhoudend verteld en door en door degelijk, zonder in preekerij te vervallen. Aanbevolen. P. de Zeeuw.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930