Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

De wedstrijd, druk 1, 93 blz.
Jan houdt veel van teekenen, maar zijn vriendje Frans wint het toch van hem in die kunst. Beiden nemen aan een teekenwedstrijd deel. Jan vreest, dat hem de uitgeloofde prijs niet ten deel zal vallen, nu Frans ook mededingt. Hij schrijft zijn naam onder Frans' teekening. Deze bedriegelijke daad brengt hem in allerlei moeilijkheden. Gelukkig ziet hij zijn slecht gedrag in, hij vraagt vergeving aan God, aan zijn ouders en aan zijn vriend Frans. De beide jongens blijven vrienden. Goed verteld, maar de teekenaar heeft zich in den leeftijd van de knapen vergist. Voor jongens van 10 tot 12 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1930
J.C. de Koning

De wedstrijd, druk 1, 93 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Op een zondigen weg gaat het van kwaad tot erger. Dat ondervindt Jan. Jan van Dam en Frans van Kempen, twee vrienden, doen mee aan een teekenwedstrijd. Jan is jaloersch, Frans kan beter teekenen dan hij. Daar Frans ziek wordt, kan hij z'n teekening niet heelemaal afmaken. Jan zal de teekening nu voor hem kleuren en wegsturen. Jan zet stilletjes z'n naam onder Frans' teekening. Hij is een bedrieger geworden en nu gaat het met hem van kwaad tot erger. Om z'n slechte daad bedekt te houden, moet hij liegen en stelen. Wat staat hij een angsten uit. Na een vechtpartij met Kees van Woerden, die van Jan's bedrog weet, wordt hij ziek. Jan krijgt berouw en belijdt schuld. Vader en Jan bidden samen. Hij vraagt den Heere om vergeving en ook aan Frans vertelt hij z'n slechte daad. Zij blijven vrienden.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
J.C. de Koning

De wedstrijd, druk 1, 93 blz.
Frans en Jan, twee schoolvrienden, beiden goede teekenaars, willen meedoen aan een teekenwedstrijd, uitgeschreven door een kinderkrant. Jan verlangt hevig den prijs, een fraaie verfdoos, te winnen; weet echter, dat Frans meer kans heeft. Frans wordt ziek en verzoekt Jan zijn teekening af te maken. Jan doet het, maar de begeerte drijft hem tot bedrog; hij zet op beide teekeningen zijn eigen naam en zendt ze in. Het bedrog wordt ontdekt door een medescholier, Kees, die echter voor een kwartje belooft te zwijgen. Angst voor ontdekking drijft Jan tot diefstal. Zware strijd in Jan's hart. Zal hij alles aan moeder vertellen? Maar de begeerte wint het. 14 dagen later zinspeelt Kees, Jan sarrend, er toch op tegen Frans. Een vechtpartij tusschen Jan en Kees is het gevolg. Vechtende rollen beiden in de vaart. Jan, goed zwemmer, redt Kees; maar wordt zelf zwaar ziek. In zijn ziekte komt hij tot berouw, vertelt alles aan zijn ouders en aan Frans; doet belijdenis van zijn zonde aan God en vindt vergeving. De verfdoos, die Frans wint, geven ze later aan Kees, die tenslotte ook hun vriend wordt. Wat den vorm aangaat, maken we de opmerking, dat de correctie hier en daar wat te wenschen overlaat en dat de overigens mooie omslagteekening te weinig wordt gemotiveerd door den inhoud. Dit vlotte verhaal laat het vreeselijke van de zonde zien. Hoe ze haast onmerkbaar begint, met jaloerschheid; dan langzaam zich ontwikkelt tot oneerlijkheid, bedrog, valschheid; voorts van 't eene kwaad doet vallen in het andere, al verder voort op den weg der verharding. Het proces in Jans ziel, van jaloerschheid tot vuig bedrog is uitnemend geteekend. Uiteraard is het verhaal van Jans komen tot berouw veel korter Maar het is goed. Zonde en genade komen duidelijk uit. Die zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Spr. 28 :13. We geven aan dit boekje met genoegen onze aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1933