Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Een held!, druk 3, 16 blz.
Eenige buitenjongens vonden, onderweg naar school, bij een oud schuurtje een levende vleermuis, die ze om allerlei bijgeloovige redenen tegen de deur wilden spijkeren. Ze hadden echter geen spijkers en moesten daarom tot den volgenden dag wachten. Toen toonde de kleinste van het troepje, die het met zulk doen niet eens was, zich een held door het gevangen dier te bevrijden, wat hem het ongenoegen zijner makkers, doch tevens een lofprijzing van zijn meester bezorgde. V. d. Hulst weet, het is overbekend, schitterend te vertellen. Ook de plaatjes zijn heel mooi. De strekking, menschenvrees door de liefde tot Gods gebod te overwinnen, is uitnemend. Dat tegen bijgeloof gewaarschuwd wordt, niet minder. Ofschoon dit boekje meer propaganda voert voor dierenbescherming dan dat het evangeliseert, is het wel te gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

W.G. van de Hulst

Een held!, druk 3, 16 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 8-11 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Wim, de kleinste van vijf dorpsjongens, verlost een vleermuis, die zijn groote kameraden willen vastspijkeren aan een schuurdeur. Hij wordt wel door die jongens geslagen, maar de hoofdonderwijzer wijst er de jongens van de hoogste klas op, dat zij lafaards zijn, maar Wim is een held. De jongens hadden de les begrepen en ze lieten Wim dan ook met rust, en hij mocht voortaan weer met de jongens mee den weg naar school. Algemeen op- of aanmerkingen: Een klein goed boekje en 't is van van de Hulst, dan behoeven we weinig meer te zeggen, dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 3, 16 blz.
Die held is een kleine jongen, de kleinste van het groepje. Een vleermuis wordt gevonden, opgesloten en tot den avond bewaard om dan aan een plank gespijkerd te worden. Onze held redt dit dier van den marteldood. Dat heeft hem strijd gekost. De wijze, waarop deze zaak in school door den onderwijzer behandeld wordt, is een voorbeeld van rechtspleging. Een kostelijk boekje. Voor 8 jaar. Warm aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 4, 16 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeens strekking.
Korte inhoud: Kleine Wim is een held. Groote jongens vangen een vleermuis, sluiten die op in een schuurtje. Met de bedoeling om ze aan de deur vast te spijkeren. Wim weet haar te bevrijden. Nu zijn de groote jongens boos. En willen Wim een pak slaag geven. De meester komt echter tusschenbeide. En stelt Wim aan de klas voor als een held, omdat hij geluisterd had naar de stem van den Heiland in zijn hart. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje voor kleine kinderen. Het is vlot verteld, zooals we dat van Van der Hulst gewend zijn. De bedoeling is kinderen eerbied in te scherpen voor weerlooze dieren. Het godsdienstige slot is er een beetje aangeplakt. Goed bedoeld, doet het toch wonderlijk aan in dit verband. Niettemin:
Conclusie: Aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 5, 16 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 j.; algemeene strekking.
Korte inhoud: Kleine Wim is een held. Groote jongens vangen een vleermuis, sluiten die op in een schuurtje, met de bedoeling om ze aan de deur vast te spijkeren. Wim weet haar te bevrijden. Nu zijn de groote jongens boos en willen Wim een pak slaag geven. De meester komt echter tusschenbeide en stelt Wim aan de klas voor als een held, omdat hij geluisterd had naar de stem van den Heiland in zijn hart. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje voor kleine kinderen. Het is vlot verteld, zooals we dat van van de Hulst gewend zijn. De bedoeling is kinderen eerbied in te scherpen voor weerlooze dieren. Het godsdienstige slot is er een beetje aangeplakt. Goed bedoeld, doet het toch wonderlijk aan in dit verband. Nieuwe spelling. Niettemin:
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 5, 16 blz.
G.K.O. 1 k.p. Eenige buitenjongens vonden, onderweg naar school, bij een oud schuurtje een levende vleermuis, die ze om allerlei bijgeloovige redenen tegen de deur wilden spijkeren. Ze hadden echter geen spijkers en moesten daarom tot den volgenden dag wachten. Toen toonde de kleinste van het troepje, die het met zulk doen niet eens was, zich een held door het gevangen dier te bevrijden, wat hem het ongenoegen zijner makkers, doch tevens een lofprijzing van zijn meester bezorgde. V. d. Hulst weet, het is overbekend, schitterend te vertellen. Ook de plaatjes zijn heel mooi. De strekking, menschenvrees door de liefde tot Gods gebod te overwinnen, is uitnemend. Dat tegen bijgeloof gewaarschuwd wordt, niet minder. Ofschoon dit boekje meer propaganda voert voor dierenbescherming dan dat het evangeliseert, is het wel te gebruiken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

W.G. van de Hulst

Een held!, druk 6, 16 blz.
prijs f 0,20; in slappe omslag; geïllustreerd; jongersboek, leeftijd 6-8 jaar. Strekking: Kleine Wim is een held. Grote jongens vingen een vleermuis, om deze vast te spijkeren aan de schuurwand. Wim weet het beest te bevrijden.
Conclusie: Een aardig verhaal voor kinderen. Het is vlot verteld. De opvoedkundige waarde is goed. De godsdienstige strekking beter gewenst.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 8, 16 blz.
prijs 30 cent; in slappe omslag; geïll.; jongensboek; leeft. 6-9 j.
Inhoud: Zes jongens vangen op weg naar school een vleermuis en sluiten die op. Wim heeft medelijden met het gekluisterde diertje en laat het wegvliegen. De andere jongens zijn hierover boos. Meester, die alles ontdekt, wijst hen op de dappere daad van kleine Wim en op hun eigen lafheid. Strekking: Wim gehoorzaam aan Gods stem in z'n hart. Gods wil te volbrengen, al wordt men er voor uitgelachen.
Conclusie: Goed jongensverhaal. Vrij neutraal. Vlot en boeiend verteld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Een held!, druk 9, 16 blz.
prijs f 0,25; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Zes jongens vangen een vleermuis, sluiten die op, omdat ze anders te laat op school komen. Wim heeft hierover geen rust, te meer daar de jongens het diertje willen vastspijkeren. Wim bevrijdt het diertje. De jongens zijn boos, maar worden weer goed als meester ze onder handen genomen heeft. Strekking: Bescherm de dieren, zij zijn ook schepselen Gods.
Conclusie: Een boeiend v. d. Hulst-boekje, met wat moraliserende tendenz.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.