Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De sleuteljongen, druk 1, 64 blz.
jongens en meisjes plm. 10-12 jaar: prijs f 12,50.
Inhoud: Arend is een jongen uit een druk zakengezin. Zijn ouders zijn blij, dat ze niet meer kinderen hebben. Zelfs Arend was ongewenst en hij voelt, dat hij voor hen een blok aan het been is. Jasper is zijn vriend geworden. Als de vakantie in aantocht is, mogen de kinderen op school een opstel schrijven over de plannen. Arend moet naar een kamp, omdat zijn ouders naar Spanje gaan. Dat vindt hij niet leuk. De ouders van Jasper stellen voor dat Arend met hen mee zal gaan naar een camping. De vrienden zijn enthousiast, als Arend toestemming krijgt. Ook de onderwijzer heeft daar zijn best voor gedaan. Nadat ze hem bij een zware storm ook alleen gelaten hebben, gaan ze inzien, dat hun houding niet goed geweest is.
Conclusie: Het boek is spannend en heeft een verantwoorde strekking. Wat er gebeurt, wordt getoetst aan de Bijbel. Het eerste hoofdstuk nodigt niet uit tot lezen, omdat het alleen wijst op de zegeningen, die wij ontvangen. In hoofdstuk 2 begint het verhaal pas echt. 't Was beter geweest dit in het verhaal te verwerken. Wat Jasper over de omstandigheden in het gezin vertelt, was niet verstandig. Dit had beter onder vier ogen met de onderwijzer kunnen gebeuren. De titel is m.i. niet uitnodigend genoeg en zal ook niet door alle lezertjes begrepen worden. Overigens een goed boek.
Eindoordeel: aanbevolen. J. D. van Leeuwen
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1991

Open Boekbeoordeling.